Raapstrategie Japanse oesters; een dag mee met de UQ4

woensdag 23 september 2015

PRW is een dag met de UQ4 van Jaap Vegter mee op pad geweest om het oesterrapen in de praktijk te ondervinden. Uiteindelijk doel is om een raapstrategie te ontwikkelen die aansluit bij de natuurwaarden van de Waddenzee en die voldoende rendement oplevert voor vissers.

Sinds 1983 is de Japanse oester (Crassostrea gigas)  met een opmars bezig in de Nederlandse Waddenzee. Sinds 2010 zijn er 18 experimentele oesterraapvergunningen verleend. Zo wordt onderzocht of een duurzame en verantwoorde exploitatie van de Japanse oester in de Waddenzee mogelijk is.

Advies gevraagd
Op basis van de ervaringen van de visserij en begeleidend onderzoek is PRW gevraagd (in opdracht van de Provincie Fryslân) een advies te geven over de toekomst van het handmatig oesterrapen door commerciële visserijbedrijven in de Waddenzee.

In dat advies is van belang om te weten welke raapstrategie zich het best verenigt met de natuurwaarden en die toch voldoende rendement oplevert voor de vissers.

Oesterrapen
PRW is nu een dag met de UQ4 van Jaap Vegter mee op pad geweest om het oesterrapen in de praktijk te ondervinden. We hebben een tij mee geholpen en aan boord de nodige gesprekken gevoerd over het gewenste vervolg.

De inzichten zijn dat het oesterrapen een belangrijke economische pijler kan vormen voor kleinschalige gemengde bedrijven. Oesters van goede kwaliteit leveren per stuk aardig wat op en er is veel vraag naar.

Aandachtspunten
Voor de vissers is het vooral de uitdaging om continuïteit in de aanvoer en kwaliteit te kunnen garanderen. Punten van aandacht bij het rapen zijn verstoring (het lopen op de oesterbank zelf is vrijwel niet te vermijden) en de invloed op de ontwikkelingskansen voor mosselen.

PRW komt voor het einde van dit jaar met een definitief advies.