PRW verkent haalbaarheid ‘Holwerd aan Zee’

donderdag 6 maart 2014

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaat de haalbaarheid van de plannen rondom “Holwerd aan Zee” verkennen. Daarvoor wordt de Dienst Landelijk Gebied ingeschakeld.

“Holwerd aan Zee” is een ambitieus plan dat door dorpsbewoners zelf is bedacht en inmiddels is ondergebracht in een stichting. Een open vaarverbinding met het water moet het Friese dorp (waar je langs rijdt richting de veerboot van Ameland) een stuk aantrekkelijker maken voor toeristen. Bovendien moet het de waterhuishouding verbeteren.

PRW gaat onderzoeken of het plan echt gerealiseerd kan worden. Zo wordt er ondermeer gekeken in hoeverre de Holwerdervaart kan worden doorgetrokken tot aan de zeedijk. Wat zijn ervaringen uit eerdere projecten en wat betekent dat voor de waterhuishouding? 

Poort naar Werelderfgoed
Daarnaast wordt er bijvoorbeeld nog gekeken naar de mogelijke locatie van een opvangmeer voor overtollig water. Kan zo’n opvangmeer geplaatst worden tussen de dorpskern en de zeedijk, zodat Holwerd weer aan zee ligt? Net als eeuwen geleden toen de robuuste Holwerter Toer als lichtbaken over de Waddenzee scheen.

‘Holwerd aan Zee’ heeft niet alleen ecologische potentie, maar ook economische. Ieder jaar passeren een half miljoen mensen het dorp op weg naar Ameland. Maar ook over water kan het een hoop toeristen trekken, door een verbinding met Dokkum en de Waddenzee, waarbij Holwerd de poort is naar dit unieke Werelderfgoed.

PRW voert de verkenning uit samen met het Deltaprogramma in opdracht van de gemeente Dongeradeel. Eind november moet het klaar zijn. 

MEER INFO: http://www.holwerdaanzee.nl/