PRW gaat aan de slag met mooie projecten in 2016

donderdag 28 januari 2016

Een ketenoplossing voor de plasticsoep in de Waddenzee, een verkenning naar de herintroductie van de platte oester in de Waddenzee en (in samenwerking met de Waddenacademie) de organisatie van een nieuw Waddenberaad.

Bovenstaande is een greep uit de nieuwe Uitvoeringsagenda voor 2016 van het Programma naar een Rijke Waddenzee waar in totaal 59 initiatieven zijn beschreven. De volledige uitvoeringsagenda vind je hier. Plastic soep, platte oester en het Waddenberaad lichtten we hieronder uit, omdat ze nieuw zijn.

Plastic soep
Eind 2015 organiseerde PRW een bijeenkomst waaruit bleek dat er veel problemen waren met plastic in de Waddenzee. Het beheer ervan is niet altijd goed geregeld en er bestaan op verschillende plekken verschillende tarieven voor het inzamelen van plastic. In 2016 gaat PRW kijken hoe dit integraal en via een logische keten kan worden opgepakt.
UPDATE: nieuwsitem Omrop Fryslân over plastic

Platte oester
De verkenning naar de platte oester zal voor de meesten ook nieuw zijn. Feitelijk borduurt dit idee voort op de bijeenkomst die werd gehouden in december over de zin- en onzin van harde structuren in de Waddenzee.  Een herintroductie van de platte oester past bovendien in het streefbeeld van een Rijke Waddenzee voor mens en natuur.
UPDATE: nieuwsitem Omrop Fryslân over de Platte Oester

Waddenhuisberaad
Het Waddenhuisberaad is een manier om het belang van menselijke activiteiten voor Waddenzee en Waddenregio te bepalen doordat deskundigen een ranking gaan opstellen. Voor het ontrafelen van de ecologische impact (ontwikkeling van indicatoren voor effecten op onderdelen van het ecosysteem) wordt het Cascademodel gebruikt.  De resultaten van dit beraad zullen gebruikt worden bij het opstellen van de nieuwe versie van de Structuurvisie Waddenzee (de huidige Structuurvisie loopt tot en met 2017).

Bijna 60 projecten
In totaal zijn er 59 initiatieven beschreven waar PRW het komende jaar mee aan de slag gaat. Daar zitten ook veel bekende initiatieven bij, zoals de begeleiding van de verduurzaming van de garnalenvisserij (VisWad) en de mosselvisserij (Mosselconvenant).  Maar bijvoorbeeld ook het verbeteren van het broedsucces van vogels.