PRW betrokken bij Afsluitdijk

woensdag 25 januari 2012

Het afgelopen jaar zijn belangrijke besluiten genomen over de Afsluitdijk. Over wat er moet gebeuren om weer aan de veiligheidsnormen te voldoen. Maar ook over de voorzieningen die mogelijk zijn in en rondom de dijk. Dit staat allemaal in de Rijksstructuurvisie. Het Programma naar een Rijke Waddenzee is nauw bij de ambities voor natuurherstel betrokken.

Om weer aan de veiligheidsnormen te voldoen, wordt een overslagbestendige Afsluitdijk gemaakt. Ook worden de kunstwerken gerenoveerd. In de Rijksstructuurvisie staat ook welke voorzieningen in en rondom de dijk mogelijk zijn. Daarbij gaat het onder meer over natuur, vispassages, duurzaamheid, energie en recreatie. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft meegedacht over die onderdelen die samenhangen met natuurherstel van de Waddenzee.

Ambitie natuur
De samenwerking van de partijen en de uitwerking van de ambities is in een bestuursovereenkomst tussen het Rijk, provincies en gemeenten geregeld. Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt de ambitie natuur uit, inclusief de vispassages. Daarbij is ook een rol weggelegd voor de verschillende belangenorganisaties.