Probleemloze mosseltransporten naar Waddenzee

maandag 17 maart 2014

De mosseltransporten van Zeeland naar de Waddenzee, de zogenaamde Zuid-Noordtransporten, verlopen vooralsnog probleemloos. Inmiddels zijn er zo’n 20 transporten geweest en het protocol wordt goed nageleefd, zo meldt de Waddenunit.

Het protocol is bedoeld om de introductie van vreemde dier- en plantensoorten in de Waddenzee tegen te gaan. Op die manier blijft het unieke karakter van de Waddenzee beter gewaarborgd. De bijzondere biodiversiteit is een belangrijke reden geweest voor de toekenning van de Werelderfgoedstatus aan de Waddenzee.

De bemanning van inspectievaartuig Stormvogel (één van de boten van de Waddenunit) ziet toe op de naleving van het protocol en meet daarom steekproefsgewijs, de geleidbaarheid (oftewel het zoutgehalte) van het water in het ruim boven de mosselladingen.

Hoe zoeter het water, hoe kleiner de kans dat ongewenste diertjes of organismen (exoten) overleven. Mosselkotters die over een spoelinstallatie beschikken voldoen over het algemeen aan de norm. Maar vaartuigen die dit niet hebben, komen al snel uit op 1,2 gram zout per liter. De maximaal toelaatbare norm is 1,5 gram.

Kostbare overschrijding
Een overschrijding van deze norm heeft tot gevolg dat er opnieuw zoet water op het IJsselmeer moet worden ingenomen waarna de lading weer vier uur onder water moet staan. Daarna vindt een nieuwe meting plaats. Als de waarden laag genoeg zijn, mag men door naar het Wad.

Om onnodige kosten te voorkomen, adviseert de Waddenunit schepen zonder spoelinstallaties tijdens het opvissen meer met de korren te spoelen. De (slib)zandkorrels zijn als het ware zoutkorrels. Door het spoelen komt er minder slib, minder zout en dus minder ongewenste organismen mee naar de Waddenzee.

Exotenstrategie
Het Programma naar een Rijke Waddenzee zet zich in om een Waddenzee-breed actieplan te ontwikkelen om introductie en verdere uitbreiding van exoten in de Waddenzee tegen te gaan. Op die manier blijft de unieke natuur van de Waddenzee beschermd. Zie bijvoorbeeld: LIFE+