Podcast Klimaatopgaven Waddengebied en EU-fondsen online

maandag 29 juni 2020

De afgelopen maanden werkte Jochem Lammersma als stagiair EU-fondsen bij Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). In samenwerking met zowel Wadden- als subsidiekenners bracht hij kansen voor de Wadden in kaart door inhoudelijke thema’s te verkennen en te verbinden aan doelstellingen van Europese fondsenprogramma’s. In een serie podcasts gaat hij in gesprek met mensen van PRW over wat Europa voor kansen biedt voor actuele thema’s in het Waddengebied. De eerste staat nu online.

Drie podcasts

In een serie van drie podcasts gaat Jochem in gesprek over de thema’s klimaatverandering, duurzame mobiliteit en onderwaternatuur in relatie tot Europese fondsen.
De eerste podcast Klimaatopgaven in Waddengebied en EU-fondsen beluister je via deze link.

Green Deal

In zijn blog Europese fondsen voor het Waddengebied geeft Jochem zijn beeld over de ambities van Europa en hoe die te koppelen aan het Waddengebied. Met de Europe Green Deal zet de Commissie Von der Leyen in op klimaat, milieu en duurzaamheid. Hiermee worden bestaande financiële instrumenten geladen en zelfs nieuwe financiële instrumenten gecreëerd. Het Waddengebied kent vele uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid. Belangrijke vraag is hoe partijen in het Waddengebied dit kunnen benutten op een manier die het gebied ten bate komt. En hoe het Waddengebied de EU ten dienste kan zijn.

Meer informatie bij
Jochem Lammersma, E lammersma.j@gmail.com
of bij Michiel Firet, zie contactgegevens onder Programmabureau