Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

vrijdag 11 mei 2018 Campagne Erecode

Campagne Erecode Waddenzee gestart!

Een speciale social mediacampagne attendeert watersporters in het Waddengebied deze zomer op de Erecode voor de Waddenzee. Ondermeer via filmpjes krijgen bezoekers van het Werelderfgoedgebied tekst en uitleg over wat nu wel en niet kan op het Wad.

meer lezen
dinsdag 1 mei 2018 Tulp geeft uitleg over Swimway en monitoring vis.

Presentatie visstand Waddenzee

Tijdens de stakeholderbijeenkomst van de Swimway Wadden Sea presenteerde Ingrid Tulp van Wageningen Marine Research de hoofdlijnen van wat er bekend is van de visstand in het Nederlandse deel van de Wadden. Op speciaal verzoek is de presentatie nu ook te downloaden via deze website.

meer lezen
dinsdag 1 mei 2018

Nieuwsbrief Actieplan Vaarrecreatie groeit snel

De nieuwsbrief van het Actieplan Vaarrecreatie is online. Hier wordt onder meer melding gemaakt van de start van een social-media campagne en de monitoringsafspraken met de Wadwachters van Richel. In een jaar tijd is het aantal abonnees verdrievoudigd!

meer lezen
maandag 30 april 2018 Ganzen vliegen naar de Waddenzee. Utopia Texel

Fladder over Texel tijdens Wadden Vogelfestival

Fladder over Texel tijdens het Wadden Vogelfestival. Aftrap Landelijke Vogelweek met Wadden Vogelfestival op zaterdag 12 en zondag 13 mei.

meer lezen
donderdag 26 april 2018 Waddenzee Wereldklasse Ministersconferentie

Inschrijving open voor Ministersconferentie Waddenzee

De (inter-)nationale Waddengemeenschap buigt zich op 17 en 18 mei over de toekomst van de Waddenzee. Eén en ander vindt plaats in schouwburg De Harmonie in Leeuwarden, in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa.

meer lezen
maandag 23 april 2018 Discussiepaper Veerkrachtig Voedselweb Waddenzee

Discussiepaper voor een Veerkrachtig Voedselweb Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee  heeft op verzoek van het Ministerie van I&W een discussiepaper gemaakt over een veerkrachtig Voedselweb. Het RCW gebruikt de twee documenten om tot een advies te komen voor toekomstig beleid over de Waddenzee.

meer lezen
donderdag 19 april 2018 Wereldvismigratiedag 2018. Ook in het Waddengebied zijn mooie activiteiten.

Recordaantal activiteiten voor Wereldvismigratiedag

Op maar liefst 528 locaties wordt deze zaterdag (21 april) World Fish Migration Day gevierd. Van Nieuw-Zeeland tot aan de west-kust van Amerika worden er activiteiten georganiseerd die met vissen hebben te maken.

meer lezen
maandag 16 april 2018 Floor onderzocht de besluitvorming over natuurbescherming in de Waddenzee

Kennis-onzekerheden in de Waddenzee versterken rol wetenschap

Onzekerheden in kennis zorgen er voor dat de rol van de wetenschap juist sterker wordt in het proces van politieke- en maatschappelijke besluitvorming over natuurbescherming. Dit concludeert Judith Floor op basis van haar promotieonderzoek waarbij ze de besluitvorming onderzocht aan de hand van drie casussen.

meer lezen
dinsdag 10 april 2018 Vissers maken de touwen klaar om in het water te hangen. FOTO: Nico Laros/Waddenunit

Mosselkwekers klaar voor de vangst van mossellarven

Ook in 2018 zijn de mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) inmiddels weer in het water gehangen door de mosselkwekers op de Waddenzee. Dit doen zij om straks de mossellarven op te vangen, in de hoop dat dit uitgroeit tot mosselzaad.

meer lezen