Oproep: Feugelpôlle Fotowedstrijd

woensdag 24 juli 2013

Deze zomer kunnen belangstellenden meedoen aan een fotowedstrijd op Ameland. Het onderwerp is de kwelder Feugelpôlle, die aan de zuidwestkust van het eiland ligt. Staatsbosbeheer houdt hier samen met zes andere natuur- en overheidsorganisaties, waaronder het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een experiment met natuurlijke klimaatbuffers. Door middel van de fotowedstrijd kunnen bewoners en bezoekers van Ameland kennismaken met dit project en de altijd veranderende waddenkwelder.

De Feugelpôlle is een kleine kwelder waar jaarlijks duizenden grote sterns en kokmeeuwen broeden. De kwelder ligt voor de dijk vlakbij de kop van West-Ameland. Langs deze kop loopt een geul die steeds dichter bij de dijk komt. Hierdoor kalft de Feugelpôlle af; bovendien bestaat het risico dat deze geul over een tijdje de dijk zal ondergraven.

Met het project ‘klimaatbuffer zuid-west Ameland’ wordt geprobeerd deze opmars van de geul en afkalving van de kwelder af te remmen door te werken met natuurlijke oplossingen. Zo is er een kleischelpenbank aangelegd en gaat er een experiment plaatsvinden met levende schelpenbanken. Hiermee proberen de verschillende partijen meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om natuur in te zetten voor de kustveiligheid.

Eigen perspectief
Staatsbosbeheer is benieuwd naar hoe bewoners en bezoekers dit unieke gedeelte van Ameland beleven. Met de fotowedstrijd verwachten zij een veelzijdig en verrassend beeld van de kwelder te kunnen laten zien. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud. Alle inzendingen worden in het najaar tentoongesteld in het Natuurcentrum van Ameland. De foto’s blijven eigendom van het project en zijn bij inzending vrij voor publicatie, met vermelding van de naam van de fotograaf.

Prijzen
Deelname kan tot en met 16 september. De winnaar van de wedstrijd ontvangt een prijs van €1000,-. Voor kinderen tot en met 13 jaar is er ook een prijs: een wadden- en foto-excursie met de boswachter van Staatsbosbeheer voor een groep van maximaal tien personen.

LET OP! Vanwege de late start van het broedseizoen is het gebied niet volledig toegankelijk. Deelnemers kunnen vanaf de dijk en om de waarschuwingsborden heen hun kijk op de kwelder vastleggen.