Nieuw Programmaplan Rijke Waddenzee is klaar

donderdag 18 juni 2015

Het nieuwe programmaplan voor een Rijke Waddenzee 2015-2018 is klaar. Staatssecretaris Dijksma van EZ heeft de stukken naar de Tweede Kamer opgestuurd. Daardoor kun je ze vanaf nu online vinden.

Er zijn een aantal opvallende elementen in het nieuwe Programmaplan van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Qua inhoud valt vooral op dat er veel meer ruimte en aandacht wordt gegeven aan het ontwikkelen van een meer duurzame manier van Waddentoerisme. Dat is ondermeer zo omdat duurzaam Waddentoerisme goed aansluit op het streefbeeld van PRW: een Rijke Waddenzee voor mens én natuur.

Ecologisch gaat PRW aan de slag op basis van 5 piketpalen:
a. Voedselweb in evenwicht
b. Een gezond watersysteem
c. De Waddenzee als veilige plek
d. De Waddenzee als onmisbare schakel voor vissen en vogels
e. Ondernemen met Werelderfgoedklasse

Het is de bedoeling dat deze piketpalen via negen strategieën worden uitgewerkt, die uitgebreid zijn omschreven in het nieuwe Programmaplan.

Werkwijze
Een ander nieuw element dat opvalt, is de nieuwe organisatiestructuur. Zo is het opdrachtgeverschap nu verdeeld over meerdere partijen, te weten; ministerie EZ, Rijkswaterstaat, de drie Waddenprovincies en de natuurorganisaties in de Coalitie Wadden Natuurlijk.  Alle nieuwe elementen zijn uitgebreid benoemd en omschreven in het Programmaplan.