Nederland op zoek naar Deltatalent

vrijdag 30 januari 2015

Onder de waterbeheerders is een vergrijzing gaande en er is daarom behoefte aan jong talent. Denk bijvoorbeeld aan jonge vakmensen zoals: ecologen, beleidsmakers, hydromorfologen en hydrologen. Ook in de Waddenregio wordt dit tekort gesignaleerd. Het Zoet-Zout-platform organiseerde daarom donderdag 29 januari in Utrecht de themadag “Waterbeheerders en hoger onderwijs: hoe kunnen wij elkaar versterken? “

Voor het Programma naar een Rijke Waddenzee waren vooral twee thema’s van belang. Waterbeheer en Natuurbeheer. Bij het Waterbeheer wordt het probleem gesignaleerd dat door de huidige manier van werken de kennis vaak niet binnenshuis is. Dat wordt dan extern ingehuurd. Maar het is cruciaal dat kennis ook intern is, zodat opdrachten ook goed in de markt kunnen worden gezet. Nieuw talent is dan erg belangrijk.

Natuurbeheer
Bij het natuurbeheer wordt het gebrek aan voldoende technisch geschoold personeel minder gevoeld. Wel zal er hier door de bezuinigingen op een andere manier beheerd moeten worden. Denk aan het concept building with nature. Dan gaat het bijvoorbeeld over slibmotoren of het aanleggen van mosselbanken om kusten te beschermen. Terwijl je tegelijkertijd aan natuurdoelen werkt.

Op het symposium werd geconstateerd dat het belangrijk is om niet pas bij universiteiten en hogescholen water- en  natuurbeheer op de agenda te zetten om nieuw talent binnen te halen. Begin juist ook op basisscholen met excursies langs waterschappen en in de toekomst bijvoorbeeld de Vismigratierivier. Zo worden kinderen al van jongs af aan enthousiast en trots op Nederland-Deltaland.

Rijke Waddenzee
Op het symposium presenteerden afgevaardigden van overheid, opleiding en het bedrijfsleven hun ervaringen en discussieerden over de toekomst. Programma naar een Rijke Waddenzee gaf een toelichting over natuurherstel en hoe projecten integraal worden opgepakt.