Verschillende beelden over Duurzaam Toerisme

maandag 4 juli 2016

Ondernemers, natuurorganisaties en overheden hebben een verschillend beeld bij het begrip duurzaam toerisme. Daardoor bestaan er onduidelijkheden tussen de verschillende groepen, omdat ze verschillende associaties hebben bij het begrip “duurzaam toerisme.”

Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek van Brenda Burghout. De NHL-studente (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) onderzocht voor het Programma naar een Rijke Waddenzee in hoeverre communicatie kan bijdragen aan het verduurzamen van de belevingsmogelijkheden in het Waddengebied.

Duurzaam toerisme is de afgelopen jaren een veel besproken onderwerp. Ook in het Waddengebied komt het aan de orde. Maar wat wordt er nu precies mee bedoeld en wat wordt er allemaal mee gedaan?

Met verschillende methodieken heeft Brenda boven tafel gekregen dat de kennis over het begrip duurzaam toerisme per groep varieert. Bij ondernemers wordt het begrip nu vaak geassocieerd met het treffen van milieuvriendelijke maatregelen en het inzetten van energiezuinige middelen. Het installeren van zonnepanelen of het gebruiken van led-verlichting zijn  hier voorbeelden van.

Veel natuurorganisaties gebruiken het begrip duurzaam toerisme juist om aan te geven dat er wordt ingezet op natuurwaarden zoals vogeltrek, wadlopen en zeehonden spotten. Aangevuld met voorlichting over de natuurwaarden van Werelderfgoed Waddenzee. Dit om draagvlak te creëren voor natuurontwikkeling en mensen te laten genieten van het bijzondere gebied.

Door het verschil van inzicht over het begrip duurzaam toerisme, blijven er mogelijk kansen liggen. Brenda sluit haar onderzoek dan ook af met het advies om de komende periode in te zetten op het overdragen van kennis in de vorm van bijeenkomsten en workshops. De communicatiestudente geeft verder aan dat het introduceren van een online platform ook een belangrijke stap kan zijn richting een beter begrip over duurzaam toerisme en de kansen die het met zich meebrengt voor recreatie-ondernemers en natuur in het Waddengebied.