Ministers: Waddenzee cruciaal voor vogels

maandag 3 februari 2014

De Waddenzeelanden (Denemarken, Duitsland en Nederland) ondertekenen op dinsdag 4 februari een gezamenlijk visie over de trekroute van watervogels van de Arctische gebieden tot aan Zuid-Afrika. De Waddenzee wordt daarbij erkend als cruciale schakel. 

Het visiedocument “Vision Wadden Sea Flyway Initiative” wordt in het Deense Tønder gepresenteerd en ondertekend tijdens de Trilaterale Ministersconferentie. Nederland wordt daarbij vertegenwoordigd door Staatssecretaris Sharon Dijksma. 

Het visiedocument dient als basis om meer kennis te vergaren over de toestand van vogels langs de gehele Flyway. Waar gaat het goed en waar gaat het fout? Typische Wadvogels als  kanoetstrandloper, lepelaar, grote stern, rosse grutto en drieteenstrandloper zijn maar een beperkte tijd in de Waddenzee. De rest van de tijd zitten ze elders, en met name in Afrika is ‘onze’ kennis beperkt.

Afrikaans raamwerk
Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt al aan het versterken van deze kennis langs de West-Afrikaanse kust. De laatste twee jaar heeft PRW geïnvesteerd in een raamwerk voor het structureel kunnen meten van de gezondheid van vogels. Verrekijkers zijn aangeschaft, tellers gerekruteerd en workshops gegeven om de tellingen te standaardiseren. 

Afgelopen maand heeft de eerste simultaantelling plaatsgevonden langs de hele Flyway. In 30 landen, waren meer dan 1.500 tellers actief. Het visiedocument onderstreept nu het belang van dergelijke meetinstrumenten op ministerieel nivo. Maar het document erkent ook dat als je bepaalde soorten vogels (bijvoorbeeld vanwege een N2000-verplichting) wilt beschermen voor de Waddenzee, je goed moet kijken of je dan investeert in de Waddenzee of juist ergens anders langs de Flyway.