Milieu en economie integreren Chemiecluster Eemsmond

maandag 3 maart 2014

Wie het nieuws heeft gevolgd, heeft kunnen lezen dat de chemiecluster in het Eemsmondgebied het moeilijk heeft. Een verkenning binnen de kaders van Economie & Ecologie in Balans komt tot de conclusie dat een uitweg ligt in de richting van veel sterkere integratie van milieu en economie.

De verkenning is uitgevoerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee, Eemsdelta Green en de Natuur- en Milieufederatie Groningen. Dat dubbele doel van natuur en economie is te bereiken door de energie- en grondstoffenvoorziening voor het hele chemiecluster te integreren, meer reststoffen in te zetten als grondstoffen en de toepassing van biobased grondstoffen te stimuleren.

Daarvoor moet er wel wat veranderen.
– Nieuw ondernemerschap in de regio is nodig om de kansen te grijpen die met de inzet van reststromen, de toepassing van biobased grondstoffen en meer geïntegreerde energievoorziening geboden worden.
– Nieuwe, versterkte private samenwerking en organisatie is nodig omdat wederzijdse afhankelijkheden tussen bedrijven ontstaan door een gemeenschappelijke infrastructuur voor reststoffen, grondstoffen en/of energiedragers.
– Een vernieuwde bestuurlijke samenwerking is nodig om regelgeving en vergunningverlening aan de nieuwe infrastructuur aan te passen.

Minister Kamp
De werkgroep adviseert dat Ecologie & Economie in Balans het regionale platform wordt voor het realiseren van de ingrijpende vernieuwingen die hiervoor nodig zijn. Als eerste stap heeft Ecologie & Economie in Balans contact gezocht met de Commissie Willems, die op korte termijn advies aan minister Kamp (EZ) moet uitbrengen over de toekomst van de Nederlandse chemische industrie.