MER: Belangrijke stap voor Vismigratierivier

zaterdag 1 februari 2014

Met het openbaarstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailnivo doen de initiatiefnemers van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk een belangrijke stap in het formele proces dat uiteindelijk moet leiden tot het daadwerkelijk realiseren van de Vismigratierivier.

De notitie R&D beschrijft op hoofdlijnen het voornemen (waarom willen we een Vismigratierivier) en de alternatieven die er zijn (zoals een simpele vispassage). Bovendien staat er in de notititie hoe de MER wordt afgebakend en wat de gewenste diepgang van de MER is.

Het bevoegd gezag is de provincie Fryslân. Zij legt de notitie nu zes weken ter inzage. Een ieder kan er op reageren. Na 14 maart 2014 wordt de balans opgemaakt van alle opmerkingen. De provincie bepaalt dan definitief waar de milieueffectrapportage over moet gaan en wat er allemaal onderzocht moet worden op effecten voor het milieu.

Visuele Impressie van de Vismigratierivier. BEELD: DLGVervolgstappen
Ook de komende maanden staan nog volop in het teken van onderzoek. In het vrijwel afgeronde bronnenonderzoek is de laatste stand van de kennis over de vismigratie opgeschreven. Daarnaast doet Imares al vanaf oktober vorig jaar extra metingen over de visstand bij Kornwerderzand. 

Een volgende belangrijke pijler in het onderzoek is de opdracht voor het modelleren van de VMR (Deltares). Daaruit moet blijken hoe de Vismigratierivier precies vorm moet krijgen om optimaal te kunnen werken.
Dat geldt ook voor het laatste grote onderzoek, namelijk die van de ‘lokstroomproef’. Het nabootsen van een grote zoete lokstroom uit het IJsselmeer naar de spuikom in Kornwerderzand. Tenslotte zijn we in overleg met vismigratie-experts (ook internationaal) om een review te geven op onze plannen.

 LEES HIER: De Notitie Reikwijdte en Detailnivo

Meer info: haalbaarheidstudie Vismigatierivier