Staatssecretaris Dijksma: ‘Vismigratierivier is een uniek project’

maandag 19 augustus 2013

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is tijdens haar bezoek aan het waddengebied geïnformeerd over het project de Vismigratierivier. Dit natuurherstelproject moet zorgen voor een vispassage die door de Afsluitdijk heen gaat en zo een verbinding vormt voor trekvissen die vrij heen en weer willen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer.

De Vismigratierivier is een slingerende ecologische verbinding voor vis. Door de grote lengte van de rivier (6 kilometer) is de overgang van zout naar zoet water geleidelijk, waardoor veel soorten trekvissen van de Waddenzee naar het IJsselmeer kunnen zwemmen. Bovendien blijft de zoetwaterfunctie van het IJsselmeer behouden. De vismigratierivier kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de aal en diverse andere vissoorten die willen migreren tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. 

Dijksma noemt de Vismigratierivier een uniek project dat niet alleen van belang is voor de natuur, maar ook voor het herstel van de visstand in het IJsselmeer.  “Het project herstelt de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer waardoor het aantal vissoorten groeit en meer vogels naar het gebied worden getrokken. Dit draagt bij aan onze natuurambities en Europese natuurverplichtingen”,  aldus de staatssecretaris.

De Nieuwe Afsluitdijk
De Vismigratierivier maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk  (DNA).  De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, provincie Fryslân, gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente Harlingen. De komende jaren kost de voorbereiding van de Vismigratierivier 1,5 miljoen euro. Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor dit project in totaal 450.000 euro beschikbaar. DNA staat garant voor de resterende financiering.

De oorspronkelijke initiatiefnemers van de Vismigratierivier zijn de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Het Blauwe Hart en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord. Het Programma naar een Rijke Waddenzee ’trekt’ dit project en werkt samen met DLG aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie, toerisme en ruimtelijke kwaliteit.