Meer stormschade Waddenzee

maandag 25 november 2013

De bemanning van de Krukel (onderdeel van de Waddenunit EZ) is klaar met de monsternames in de Waddenzee. De monsters werden genomen om de schade van de storm op 28 oktober te achterhalen.

Het werkgebied van de Krukel ligt tussen Schiermonnikoog en Terschelling. Met name bij Terschelling bleken grote delen van droogvallende mosselbanken te zijn weggeslagen. Alleen lege slikruggen werden er gezien. Maar op andere plekken in de onderzocht gebieden was de schade bij litorale mossel- en oesterbanken veel minder groot. Hoe dichter bij de vaste wal, hoe beter de banken er nu uitzien.

De sublitorale mossel- en oesterbanken (die continu onderwater staan) hebben eveneens te lijden gehad onder de storm, maar zijn niet weggeslagen, zo blijkt uit de monsternames.

Stinkende kokkels
De bezochte kokkelbanken gaven een zeer variërend beeld. Op enkele locaties werden bij elkaar gespoelde stinkende bulten schelpen van soms wel 30 centimeter hoog gezien! Daarnaast werden in de directe omgeving van deze locaties en in andere gebieden ook kokkelbestanden aangetroffen waar niets mee aan de hand leek te zijn.