Méér economie en méér ecologie in de Eemsdelta

donderdag 1 november 2012

Bijna alle relevante organisaties in de Eemsdelta hebben de intentieverklaring Economie en Ecologie in Balans ondertekend. Dat moet er voor zorgen dat natuurorganisaties, ondernemers en overheden mooie activiteiten kunnen ontplooien voor economie en ecologie.

Een toekomst met duurzame groei in de Eemsdelta is weer een stap dichterbij. Het bedrijfsleven, natuurorganisaties, waterschappen, het Rijk, de provincie en de gemeenten hebben namelijk hun handtekening gezet onder de intentieverklaring Economie & Ecologie in Balans. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft via het kennisdocument en de inspiratiekaart inhoudelijke bouwstenen aangeleverd voor deze intentieverklaring.

De genoemde partijen tekenen voor de volgende ambities:
• Vroegtijdig en structureel overleg in plaats van procederen
• Meer ruimte voor duurzame economische groei in Eemshaven en Delfzijl
• Actieplan voor verbetering natuur in het Eems-Dollard estuarium
• Ontwikkelen van regionaal milieubeleid voor vermindering milieudruk
• Onderhoudswerkzaamheden slimmer doen, zodat natuur profiteert
• Bedrijven verduurzamen hun productie

Succesvolle samenwerking
De laatste jaren weten de partijen elkaar steeds beter te vinden. Zo procedeerden natuurorganisaties niet tegen de komst van olieterminals omdat er afspraken zijn gemaakt over extra veilige schepen en rampenbestrijding. En energiebedrijf Nuon heeft met natuur- en milieuorganisaties afgesproken dat het bedrijf voorlopig alleen het gasgestookte deel van de Magnumcentrale in de Eemshaven bouwt.

Het komende jaar wordt de intentieverklaring uitgewerkt in een actieprogramma. Het Programma naar een Rijke Waddenzee gaat de betrokkenen ook met raad en daad bijstaan in deze fase. Eind 2013 moet het actieprogramma klaar zijn.