Beleidsmakers kunnen meer doen voor betere visstand in de Waddenzee

dinsdag 22 juni 2021

Niet alleen maatregelen zijn voldoende, maar ook het beleid moet op orde zijn om de visstand in de Waddenzee te kunnen verbeteren. Uit onderzoek van Paddy Walker van Tethys in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) blijkt dat daar nog wel wat te verbeteren is.

Denemarken, Duitsland en Nederland werken samen aan de Swimway: het programma om de visstand in de Waddenzee te versterken. De landen spraken doelen af en Walker zocht uit of het Nederlandse beleid deze trilaterale Swimway doelen voldoende ondersteunde.

Beter benutten van kaders

Walker concludeert dat de bestaande kaders beter benut kunnen worden. Zo zou er in de Natura 2000 documenten meer verschillende vissoorten als typische soorten opgenomen moeten worden en in de beheerplannen meer aandacht voor visbeheer maatregelen moeten komen. Ook wijst Walker op betere implementatie van het door Nederland ondertekende internationale OSPAR verdrag. Op grond daarvan kunnen afspraken gemaakt worden over soorten zoals paling, ruwe haai, gevlekte gladde haai en stekelrog, maar ook steur. Nederland koos er voor om de Europese kaderrichtlijn marien (KRM) niet van toepassing te laten zijn op de Waddenzee. Toch biedt ook de systematiek van de KRM meer mogelijkheden om vanuit een ecosysteembenadering in de Waddenzee een betere plek te bieden voor alle verschillende vissoorten die er gebruik van kunnen maken. Lees meer in het rapport Analyse implementatie trilaterale visdoelen.

Vervolg

Walker adviseert om de uitkomsten te benutten bij de actualisatie van Natura 2000 en bij de uitwerking van de Wadden Agenda 2050. Ze stelt voor om te werken met visbeheerplannen, om een pakket aan maatregelen te kunnen samenstellen. PRW neemt de conclusies en aanbevelingen uit de analyse mee in de verdere uitwerking van het Swimway programma.

Meer informatie?

De contactpersoon namens PRW is M. (Martha) Buitenkamp. e-mail: m.buitenkamp@anantis.nl.

Hier vindt u alles over Swimway en het Swimway Action Programme.