Marokko ook deelnemer bij vogeltelling Flyway

donderdag 28 november 2013

Marokko doet ook mee met de simultaantelling van Wadvogels langs de gehele Atlantische Flyway-route die in januari 2014 wordt gehouden. De telling is nodig om inzicht te krijgen in de knelpunten van Wadvogels langs hun vliegroute van Groenland tot aan Afrika.

Marokko is van groot belang voor doortrekkende Wadvogels. Langs de kust liggen tal van gebieden waar steltlopers tussentijds pauzeren voordat ze verder zuidwaarts naar hun overwintergebieden vliegen.

Naast Marokko doen ook Mauritanië, Senegal, Gambia, Guinee-Bissau, Guinee, Sierra Leone en Cape Verde mee aan de eerste West-Afrikaanse simultaantellling in acht jaar. De tellingen zijn nodig om de kennis over overwinterende Wadvogels in West-Afrika te vergroten.

Knelpunten
Het Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunt het ontwikkelen van dit integraal meetsysteem voor trekvogels. Door de betere gegevens zijn knelpunten in de trekroute op te sporen. Op basis daarvan kan het beleid en beheer van gebieden worden verbeterd voor trekvogels. Dit is de invulling van de opdracht die hoort bij de Werelderfgoedaanwijzing van de Waddenzee door UNESCO.

Voor veel Wadvogels is de Waddenzee maar één plaats in een keten van gebieden die ze nodig hebben om hun jaarlijkse trektochten te voltooien. Goed beheer van de Waddenzee is zeer belangrijk voor gezonde vogelpopulaties. Maar als er op andere plekken langs de trekroute onoverkomelijke problemen zijn, zal dat ook ten koste gaan van de vogelaantallen in de Waddenzee. Daarom moeten we voor deze trekvogels samenwerken met andere landen en gebieden.