Les-estafette langs basisscholen Waddenzee

vrijdag 9 november 2012

Alle bassisscholen in de ‘Waddengemeenten’ krijgen een lespakket aangeboden over de Waddenzee als Werelderfgoed. De gemeente Ferwerderadiel is de eerste gemeente die hier nu gebruik van maakt. Het is de bedoeling dat het lespakket in een soort van estafettevorm van school naar school gaat in alle gemeenten die grenzen aan de Waddenzee. Zo moet het bewustzijn over de status van Waddenzee als Werelderfgoed vergroot worden.

Werelderfgoedplaquette
De estafette is gestart met het overhandigen van de Werelderfgoedplaquette voor de Waddenzee aan de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel (Wil van den Berg). De plaquette staat symbool voor de erkenning van de Waddenzee als Werelderfgoed. De commissaris van de Koningin in Fryslân (John Jorritsma) heeft de plaquette overhandigd.

Flyway
In het lespakket wordt ook dieper ingegaan op de belangrijke positie van de Waddenzee in de internationale trekroutes van vogels. Het Programma naar een Rijke Waddenzee coördineert en financiert ondermeer het onderzoek hoe je kunt komen tot (en wat het belang is van) een integrale monitoring van Wadvogels langs de gehele Oost-Atlantische Vogeltrekroute.