Kwelderontwikkeling Koehoal krijgt Waddenfondsbijdrage

donderdag 18 september 2014

Het kwelderontwikkelingsproject bij Koehoal (vlakbij Tzummarrum) krijgt van het Waddenfonds een bijdrage van €855.370. De aanvraag is ingediend door Stichting EcoShape.

Het idee achter Koehoal is simpel, maar innovatief. Buitendijks bij de gemeente Franekeradeel ontwikkelt zich op dit moment namelijk een kwelder. De gedachte is om dit proces te versnellen door baggerslib uit de haven van Harlingen bij deze plek te verspreiden, via een zogenaamde ‘slibmotor’.

Slib biedt veel kansen
Door slib uit de haven van Harlingen nabij de kwelder te verspreiden (in plaats van dichterbij de haven) wordt getracht de vertroebeling van de Waddenzee te verminderen. Bovendien blijft de haven zo goed bereikbaar.

Zo wordt de sliblast van de haven  van Harlingen verminderd en krijgen wadvogels er een hoogwatervluchtplaats bij. Bovendien helpt het baggerslib om de kracht van golven te verminderen zodat het ook bijdraagt aan kustverdediging. De totale kosten van het project bedragen 1.3 miljoen euro. 

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee speelde met name in het voortraject een grote rol. Dit project vloeit namelijk voort uit het programma Building with Nature Waddenzeehavens. Eerder gaf Hein Sas namens PRW al eens een toelichting op de plannen bij Omrop Fryslân.