Koreanen op bezoek in de Waddenzee

woensdag 16 september 2015

De Waddenzee is deze week vereerd met een bezoek uit Zuid-Korea. De Koreanen komen uit de omgeving van Getbol, dat erg lijkt op het Nederlandse Waddengebied. 

De Koreanen komen langs omdat ze bezig zijn met het opstellen van een werkprogramma voor de komende vij jaar. Uiteindelijk doel is om ook een Werelderfgoederkenning binnen te slepen. Sinds 2009 is er een samenwerkingsverband op het terrein van bescherming en beheer van getijdengebieden.

Nederlands voorzitterschap
Vandaag bezochten zij ondermeer Jaap Verhulst, regio-ambassadeur Noord van het Ministerie van Economische Zaken. Hij is delegatieleider voor Nederland en vertegenwoordigt de Trilaterale Waddenzeesamenwerking omdat  Nederland hier thans de voorzitter van is. Tijdens het overleg zijn thema’s besproken als eco-tourisme, ruimtelijke planning, monitoring en educatie.

Het Koreaanse bezoek is georganiseerd door het Common Wadden Sea Secretariat in Wilhelmshaven (Duitsland).

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee richt zich met het nieuwe programmaplan 2015-2018 ook op verduurzaming van het toerisme en een betere bekendheid van de Waddenzee als Werelderfgoed. Internationale samenwerking helpt daarbij.