Jaarverslag PRW aangeboden aan staatssecretaris

woensdag 17 april 2013

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Jaarverslag 2012 aangeboden aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma en de voorzitter van het RCW. Samen met de voortgangsrapportage van de mosseltransitie biedt de Staatsecretaris het jaarverslag aan, aan de Tweede Kamer.

Het Jaarverslag 2012 is vanaf nu ook online raadpleegbaar voor belangstellenden. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is in 2010 gestart met als belangrijkste doel om natuurherstelprojecten voor de Waddenzee te ontwikkelen en te werken aan een verdere verduurzaming van het gebruik van de Waddenzee. In het Jaarverslag worden de resultaten in dit proces genoemd.

Opvallende projecten
Het afgelopen jaar vielen bijvoorbeeld de vorderingen op bij de plannen rondom de realisatie van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. En natuurlijk de vooruitgang bij de Prins Hendrikdijk op Texel waar natuurherstel en kustbescherming hand in hand gaan.

Daarnaast heeft PRW ook een rol gespeeld in het aanjagen van kleinere projecten zoals ‘Naar buiten Holwerd’ en de uitvoering van kwelderherstel bij de Feugelpôlle op Ameland.

Het Jaarverslag behandelt ook de voortgang behandeld in de visserijdossiers in de Waddenzee. Daarnaast is er aandacht voor de vorderingen op andere terreinen zoals het Eems-Dollard gebied.