Internationaal plan van aanpak moet broedvogels in de Waddenzee redden

maandag 9 mei 2016

Een internationaal plan van aanpak moet de stand van broedvogels op het Wad van Nederland, Duitsland en Denemarken verbeteren. Het CWSS heeft het plan geschreven. Voor het Programma naar een Rijke Waddenzee is het plan een welkome aanvulling. 

In het plan staan aanbevelingen om broedvogels in de toekomst weer goed te laten broeden. Zomerdijken moeten worden geopend zodat er meer zoet-zout dynamiek ontstaat voor betere broedgebieden. Het beheer moet beter. Het gaat dan om praktische beheermaatregelen zoals wel of niet maaien en predatievrije kwelders, maar ook om voorlichting. Meer mensen moeten namelijk weten waneer ze vogels verstoren (vliegeren is een voorbeeld van verstorend gedrag).

Te hoge waterstand
Uit wetenschapelijk onderzoek blijkt dat de vogelstand de laatste jaren achteruit is gegaan omdat het de vogels steeds minder goed lukt hun jongen groot te brengen. Deze neerwaartse tendens wordt al dertig jaar waargenomen, maar de laatste tien jaar gaat de neerwaartse lijn steeds sneller naar beneden.

Broedvoegels hebben ondermeer last van de hogere waterstand, de mindere kwaliteit van broedgebieden en de toename van het aantal roofdieren.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee richt zich via de Strategie Vogels op het verbeteren van de ecologische omstandigheden voor vogels. PRW probeert in de planvorming van projecten al aandacht te krijgen voor de mogelijkheden voor vogels. Denk bijvoorbeeld aan de broedvogeleilanden in de plannen van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk en Holwerd aan Zee. En we ondersteunen de praktische uiwerking van projecten zoals de Feugelpolle op Ameland waar tal van vogels broeden. 

DOWNLOAD
Radio-interview Strategietrekker Manon Tentij (Omrop Fryslân)
Breeding Bird Action Plan (CWSS)