Verrassend veel vogelnesten op het Rif

woensdag 1 juni 2016

Afgelopen vrijdag, 27 mei, heeft de bemanning van de Krukel (Eén van de vier boten van de Waddenunit) een vogelnesten-inventarisatie uitgevoerd op het Rif. Dat is een zandplaat in de Waddenzee tussen Schiermonnikoog en Ameland. De inventarisatie vond plaats in samenwerking met de vrijwillige vogelwachters van Engelsmanplaat en een boswachter van Staatsbosbeheer Ameland.

De zandplaat ten noorden van Engelsmanplaat die sinds 2 mei door bebording is afgesloten is in een brede linie afgespeurd. De weersomstandigheden waren perfect, weinig wind en zonnig.

De aantallen nesten die werden gevonden overtroffen de verwachtingen: 300 nesten van de visdief, 157 nesten van de noordse stern, 123 nesten van de dwergstern, 6 nesten van een scholekster en 1 nest van een zilvermeeuw. Er werden 2 paartjes strandplevier gesignaleerd. De nesten daarvan werden echter niet gevonden.

De broedkolonie dwergsterns behoort tot de grootste van Nederland. Op 23 en 24 mei was er springtij en harde noordwesten-wind met een flinke verhoging in de waterstand waardoor er zichtbaar aan de noordzijde van het Rif een aantal nesten waren weggespoeld. Wel signaleerden de tellers dat er alweer veel kuilen waren gemaakt, dus blijkbaar proberen de vogels van deze overspoelde nesten opnieuw een nest te maken. De verwachting is daarom dat het aantal broedparen nog zal toenemen. Vanwege het natte voorjaar is er dit jaar veel begroeiing op het Rif met als gevolg embryonale duintjes. Het Rif hoogt hierdoor iets op hetgeen de kans op broedsucces vergroot! Daarmee wordt het Rif als broedgebied steeds belangrijker.

De gegevens van deze nestentelling worden doorgegeven aan het Sovon, net als vogeltellingen. Het Rif is in beheer van Ministerie van Economisch zaken.

FOTO’s : Bert Meerstra/Waddenunit

Fotoverslag

De Waddenunit maakt afspraken met de vrijwilligers over de manier waarop de telling uitgevoerd gaat worden.

Groeit het Rif uit van zandplaat tot een eilandje? Doordat het veel heeft geregend zien we nu embryonale duintjes op het Rif.

Om dubbeltellingen te voorkomen bij de inventarisatie wordt bij ieder nest een klein stokje gezet. Alle aantallen en soorten worden genoteerd. 

Misschien niet het standaard beeld van een vogelnestje, maar zo ziet dat er dus uit; nest van een dwergstern.

 

De aantallen nesten die werden gevonden overtroffen de verwachtingen: 300 nesten van de visdief, 157 nesten van de noordse stern (zie bovenstaande foto), 123 nesten van de dwergstern, 6 nesten van een scholekster en 1 nest van een zilvermeeuw.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt op dit moment aan een integrale aanpak om de broedvogels in het Waddengebied te helpen. Meet veel vogels gaat het namelijk slecht. Eén van de oorzaken daarvan is dat nesten steeds vaker overspoelen, waardoor het broedsucces daalt. Op verschillende plekken lopen er nu projecten om vogels te helpen. Denk bijvoorbeeld aan kwelderherstel Feugelpolle en vanuit het Actieplan Vaarrecreatie.