Inspirerende ideeën voor nieuwe toekomst Tonnenloods op Terschelling

donderdag 6 april 2017

Woensdagavond 5 april presenteerden Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling een denkrichting met visualisaties voor een mogelijke toekomstige invulling van de Tonnenloods in West-Terschelling. De iconische Betonningsloods (officiële naam) van Rijkswaterstaat bestaat dit jaar 100 jaar en speciaal daarvoor zong de bekende zanger Hessel een lied voor de aanwezigen. Er was volop enthousiasme over de gepresenteerde schetsen voor een ‘beleefcentrum’ met meerdere voorzieningen. De komende tijd gaan de drie partijen verder met het concretiseren van de plannen.

De Betonningsloods van Rijkswaterstaat in West-Terschelling verliest grotendeels haar functie als opslag en onderhoudswerkplaats van ijzeren zeeboeien en andere materialen. Het gebouw blijft in gebruik van Rijkswaterstaat voor de nautische werkzaamheden maar hiervoor is minder ruimte nodig. Hierdoor ontstaat  ruimte voor nieuwe functies. Daarom zoeken Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling naar mogelijkheden om dit iconische gebouw uit 1917 een deels andere bestemming te geven.

Schat aan ideeën
Afgelopen maanden hebben drie werkgroepen de op de vorige Loodsmeeting (13 april 2016) verzamelde schat aan ideeën en adviezen uitgewerkt. De ideeën voor de nieuwe bestemming van de Betonningsloods zijn gebaseerd op de nautische- en waterstaatgeschiedenis en het industriële- en arbeidskarakter van de loods, de relatie met het Werelderfgoed Waddenzee, de Noordzee en de rijke geschiedenis, natuur en cultuur van het eiland. Tegelijkertijd is meegenomen dat de loods een geliefde ontmoetingsplek voor alle eilanders moet zijn en daarnaast een spannend startpunt voor ontdekkingen op en om Terschelling door bezoekers.

Flexibel gebruik
De gepresenteerde ideeën omvatten een beleef/bezoekerscentrum met ontvangst/welkomstruimte, werkplekken en werkplaats en een aantrekkelijk ingerichte buitenruimte. Het ingehuurde bureau Tinker heeft hiervan een visualisatie gemaakt. gebaseerd op het motto zand, zee en zielen. Centraal staat het flexibel benutten van de ruimte voor verschillende doeleinden, zoals congressen, theater en film. Hierbij kan gedurende het jaar het gebruik steeds een ander accent krijgen, van meer op toerisme tot meer op het eiland gericht. De vaste en flexibele elementen maken verschillende opstellingen mogelijk. Van een congres voor 400 mensen tot een toneelvoorstelling voor 150 man, of een feest voor 700 personen.

Hoe verder?
De komende tijd gaan Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling verder met het concretiseren van de plannen d.m.v. een haalbaarheidsstudie. Hierbij worden wederom eilanders en eilander organisaties betrokken. In 2017 én 2018 is de Betonningsloods net als afgelopen tijd beschikbaar voor verhuur; er wordt in de zomer van 2017 wel een tussenmuur verwijderd zodat Springtij meer deelnemers kan ontvangen.