Herijking van “Rijke Waddenzee”

donderdag 18 december 2014

Het Programma naar een Rijke Waddenzee is druk bezig een nieuwe lijn uit te stippelen voor de periode 2015-2018. Zo kijken we opnieuw wat de strategieën en de ‘grote  brokken’ voor ecologisch herstel moeten zijn de komende jaren op weg naar het Streefbeeld van een Rijke Waddenzee. Ook wordt gekeken naar de organisatiestructuur.

In de afgelopen vier jaar is veel gebeurd. Denk aan de afspraken rond de visserij, de pilots rond de dijken en de follow-up door de waterschappen, de vele vismigratieprojecten die al lopen (met de Vismigratierivier als hoogtepunt). Tegelijk heeft PRW bij de start van het programma een streefbeeld voor een Rijke Waddenzee neergezet. Hoe ver zijn we nu op weg naar dat streefbeeld? En wat betekent dat voor nieuwe projecten? En hoe zit het met projecten die juist moeizaam van de grond zijn gekomen?

Nieuwe thema’s

Tijdens een speciale bijeenkomst van PRW-Teamleden in Harlingen werd onlangs al groepsgewijs van gedachten gewisseld wat de nieuwe thema’s moeten zijn. Zo wordt momenteel verkend wat de toestand en aangrijpingspunten voor herstel zijn voor visbestanden. Is PRW met habitatherstel in de visserijtrajecten en herstel van vismigratie op de goede weg, of is er meer mogelijk? Maar ook nieuwe thema’s als Beleving van het Wad komen prominenter op de uitvoeringsagenda de komende vier jaar.

Gedeeld opdrachtgeverschap PRW

Ook het opdrachtgeverschap ziet er anders uit. In de eerste periode kwam het leeuwendeel van het geld vanuit het ministerie van EZ.

Voor de komende periode, 2015-2018, is EZ nog steeds hoofdfinancier. Maar ook het ministerie van I&M en de Waddenprovincies doen nu een aanzienlijke duit in het zakje. Uit dat gedeelde opdrachtgeverschap zullen ook nieuwe taken en opdrachten vloeien.

Organisatie van PRW

Bovendien wordt de organisatiestructuur tegen het licht gehouden. Met het diverser worden van het programma is een betere sturing van belang, terwijl de kracht van PRW (als informeel platform) behouden moet blijven. Daarnaast wil PRW gebruikers en andere partijen nog directer bij het Programma betrekken. 

Het is de bedoeling dat de herrijking van PRW in maart 2015 klaar is.