Havenslib Schier mogelijk als motor voor vogeleiland

woensdag 24 oktober 2012

Om de jachthaven van Schiermonnikoog bereikbaar te houden voor boten moet die regelmatig worden uitgediept. Er zijn nu twee nieuwe reële opties om die bagger weg te zetten. De meeste duurzame optie is om de bagger uit de haven te gebruiken voor de aanleg van een vooroever langs de zeedijk. Dit levert meerwaarde op voor de natuur, omdat dit broedgelegenheid creëert voor vogelsoorten als de kluut, noordse stern en de visdief. Bovendien bevordert een vooroever de natuurlijke ontwikkeling van een kwelder.

De tweede optie is om de bagger af te voeren ‘op stroom’. Deze optie is aanzienlijk goedkoper.

Baggeren wordt steeds duurder
Dit blijkt uit onderzoek (oktober 2012) dat is uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee. De gemeente Schiermonnikoog had om die hulp gevraagd. Het baggeren van de jachthaven, en dan vooral het deponeren van het baggerslib, wordt te duur. De totale jaarlijkse kosten stijgen straks van 75.000 naar minimaal  125.000 euro. Dat is te duur voor de gemeente.

Vooroever of ‘verspreiding op stroom’
DLG heeft nu berekend dat de aanleg van een vooroever met vogeleiland en kwelderontwikkeling over een periode van 20 jaar minstens 2 miljoen euro kost. Tijdens de besprekingen voor deze verkenning is echter een goedkoper alternatief op tafel gekomen. Dat is namelijk de bagger ‘verspreiden op stroom’ (per schip de bagger lozen op de Waddenzee). Hoewel de exacte kosten nog moeten worden doorgerekend, komt dat voor 20 jaar ongeveer uit op 1 à 1,5 miljoen euro.

Gemeenteraad
Voor het eiland Schiermonnikoog is de jachthaven erg belangrijk. De haven zorgt jaarlijks voor ongeveer 1,3 miljoen euro aan inkomsten op het eiland en voor 10 à 15 arbeidsplaatsen. De gemeenteraad heeft de problematiek besproken en de intentie uitgesproken om niet te baggeren in 2013 vanwege de grote stijging in de kosten. Volgende maand praat de gemeenteraad hier verder over.