Hans Alders nieuwe voorzitter Mosseloverleg

maandag 8 april 2013

Oud-politicus Hans Alders is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen van het Bestuurlijk Overleg Mosseltransitie. In dit overleg worden beslissingen genomen over de algehele koers van de verduurzaming van de mosselvisserijsector.

Alders zal als onafhankelijk voorzitter functioneren. Sinds 2010 was het gebruikelijk om het bestuurlijk overleg bij toerbeurt voor te laten zitten door een vertegenwoordiger van één van de drie geledingen: het Ministerie van EZ, PO Mosselcultuur of één van de deelnemende natuurbeschermingsorganisaties.

Transitie mosselsector Waddenzee
Maar 2013 is een belangrijk jaar voor het Convenant. Naast het uitvoeren van de volgende stappen in de uitvoering van de transitie, wordt dit jaar een tussentijdse evaluatie uitgevoerd en er wordt gekeken naar de mogelijkheid om bestaande afspraken beter uit te voeren. Het proces is er bij gebaat als dit door een onafhankelijk voorzitter wordt begeleid.

Daarmee wordt teruggegrepen op een beproefd recept. Het Convenant “Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee” en het bijbehorende plan van uitvoering is immers tot stand gekomen onder leiding van Sikko Heldoorn en Wim Meijer als onafhankelijk, externe voorzitters.