Groen licht voor evaluatie PRW

vrijdag 15 november 2013

De Staatssecretaris van EZ, Sharon Dijksma, heeft het licht op groen gezet voor een evaluatie van het Programma naar een Rijke Waddenzee. In 2010 is het programma gestart met als doel te werken aan natuurherstel en verduurzaming van het gebruik in de Waddenzee. In de evaluatie zal worden gekeken naar de resultaten en de rol die het programma de afgelopen jaren heeft vervuld.

Op basis van de uitslag van de evaluatie zullen Dijksma en de andere partners van het programma besluiten of PRW ook na 2014 wordt verlengd.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee is in 2010 begonnen in opdracht van toenmalig minister Gerda Verburg als onderdeel van het Convenant mosseltransitie en natuurherstel. Daarbij is een budget toegezegd tot en met 2014.

Het belangrijkste doel van PRW is het stimuleren en aanjagen van projecten voor natuurherstel en het bijdragen aan verduurzaming van het gebruik van de Waddenzee. Niet om allerlei nieuwe plannen te maken, maar juist om bestaande initiatieven te ondersteunen om te komen tot uitvoering.

Streefbeeld
De projecten die PRW ondersteunt en initieert moeten bijdragen aan het streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030. Dit streefbeeld dient als een stip op de horizon: De Waddenzee moet dan helder zijn, een kraamkamer voor vissen en rijk aan bijvoorbeeld mosselbanken en zeegrasvelden. Daarnaast moeten wij als mensen daar ook op een duurzame manier van kunnen profiteren door bijvoorbeeld toerisme en visserij. 

In het voorjaar van 2014 moet de evaluatie gereed zijn. De Staatsecretaris kijkt daarna, in overleg met de partners, of en hoe PRW moet worden voortgezet om het streefbeeld van een ‘Rijke Waddenzee’ in 2030 te realiseren.