Fotoverslag van mosselen vissen via MZI’s

woensdag 7 mei 2014

Er kan weer gevist worden op het mosselzaad in de westelijke Waddenzee. Voor het eerst mag er dit jaar niet gevist worden op 40% van de in dit voorjaar aanwezige mosselzaadbanken (voorheen was dat 20%). Deze gebieden zijn geselecteerd op grond van de kansen voor natuurherstel en blijven gevrijwaard van de bodemberoerende zaadvisserij.

Voor deze gebiedssluitingen voor de bodemberoerende visserij in het voorjaar is ook een alternatief ontwikkeld, namelijk de mosselzaadinvanginstallaties, kortweg MZI’s genoemd. Dit zijn drijvende touwwerken die het mosselzaad invangen. Hieronder een fotoverslag:   

Op naar de Waddenzee
De mosselzaadinvangers zijn de laatste weken druk bezig geweest om alle touwen en netten aan de boeien en buizen te knopen. Hierboven zie je hoe de Bru8 grote pijpen meebrengt van de winteropslag. De pijpen blijven drijven en daaronder hangt een constructie waar het mosselzaad zich aan gaat hechten. 

Knopen leggen
Maar voordat de touwen het water inkunnen, moeten ze eerst aanelkaar geknoopt worden. Er wordt bij het inknopen steeds meer gemechaniseerd, maar het knopen is nog handwerk. Het gaat steeds sneller er wordt nu circa 3 kilometer touw geknoopt in 1 uur.

Hoogwatervluchtplaats
Vervolgens kunnen de touwen te water. Hierboven zie je de tonnen waar de touwen aan hangen. Sommige mensen vinden de MZI’s niet echt mooi, maar voor veel vogels is het een welkome rustplaats tijdens hun trektochten, zoals je kunt zien. Elk nadeel heeft een voordeel; deze meeuwen rusten lekker uit. 

Supermarkt
In week 17 komt het sperma en de eitjes van de mosselen in de waterkolom terecht, waarna een rijping plaatsvindt. In week 20 gaan de miniscule mosselzaadjes zich hechten aan hard substraat. Dit zijn van nature bijvoorbeeld schelpen en zandkorrels, maar voor de MZI’s geldt dus dat dit de touwconstructies zijn.

Over ongeveer 6-8 weken weten we of er sprake is van een goede zaadval in de MZI’s. Dan zijn de eerste miniscule schelpdiertjes zichtbaar met het blote oog waarneembaar, waarna ze tussen de 90 en 120 dagen verder groeien tot mosseltjes van zo’n anderhalve centimeter. Daarna kunnen ze geoogst worden. Na het oogsten worden de mosseltjes uitgezaaid op mosselpercelen in de Waddenzee.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee begeleidt de gesprekken over een verduurzaming van de bodemberoerende mosselvisserij in de Waddenzee. De ambitie is om uiteindelijk de bodemberoerende mosselzaadvisserij te vervangen voor meer duurzame technieken, zoals de MZI.