Europese subsidie-aanvraag voor Exotenstrategie Waddenzee

maandag 1 juli 2013

Onder de regie van het Ministerie van EZ en met ondersteuning van het Programma naar een Rijke Waddenzee is afgelopen dinsdag een aanvraag ingediend bij het Europese programma LIFE+ voor het ontwikkelen van een trilateraal exoten-actieprogramma voor de Waddenzee.

De subsidie moet het mogelijk maken om een Waddenzee-breed actieplan te ontwikkelen om introductie en verdere uitbreiding van exoten in de Waddenzee tegen te gaan. Uitheemse soorten hebben soms opmerkelijke namen, maar kunnen ook een bedreiging zijn voor de unieke biodiversiteit van de Waddenzee. Zo is de paarse slingerzakpijp vaak erg dominant aanwezig en verdringt hij nu inheemse soorten.

Het LIFE+ project, genoemd WIASAP (Wadden Sea Invasive Alien Species Action Plan) voorziet in het starten van projecten om exoten in een vroeg stadium te kunnen ontdekken, de schadelijke invloed van ballastwater tegen te gaan en om hull fouling (aangroei van organismen op scheepsrompen en andere vaste structuren als steigers) te voorkomen. Een essentieel onderdeel van het project is het ontwikkelen van informatie en educatiemateriaal om direct betrokkenen (zoals havenbeheerders, scheepseigenaren, natuurbeheerders) en het publiek te informeren en te betrekken bij het probleem van invasieve exoten.

Werelderfgoed
Toen de Waddenzee in juni 2009 werd erkend als Werelderfgoed, heeft UNESCO een viertal aanbevelingen gedaan, waaronder het ontwikkelen van een trilaterale (Duitsland, Denemarken en Nederland) strategie voor het tegengaan van invasieve soorten. Naar verwachting zal deze strategie op de komende Waddenzee regeringsconferentie (Tonder, Denemarken, Februari 2014) worden aangenomen.

Door de inbreng van kennis en het ontwikkelen van een actieplan heeft Rijke Waddenzee de LIFE+ aanvraag ondersteund. Het Ministerie van EZ heeft de aanvraag ingediend in samenwerking met het Ministerie van I&M, het trilateraal waddensecetariaat (CWSS), Nationalpark Niedersachsen, Nationalpark Schleswig Holstein, Deens ministerie van Natuur, de onderzoeksinstituten NIOZ, CVI, bureau Waardenburg, Gimaris, Senckenberg Wilhelmshaven, AWI Sylt, en ICBM Oldenburg en het bedrijf Damen Shipyards.

LIFE+ is het financieringsinstrument van de Europese Unie om Europese natuur te beschermen en/of te ontwikkelen door (50%) co-financiering. Over een half jaar is er duidelijkheid of de aanvraag wordt gehonoreerd. Is dat het geval, dan kan het project midden 2014 starten.