Eerste inzichten van Flywaytelling

vrijdag 7 maart 2014

Voorzichtig druppelen de eerste resultaten binnen van de grote simultaantelling van watervogels langs de Oost-Atlantische Flyway. In Mauretanië zijn veel minder vogels aangetroffen dan vantevoren werd verwacht. 

Eind januari telden meer dan 1500 vogelliefhebbers in 30 landen watervogels langs hun trekroute van Scandinavië tot aan zuidelijk Afrika. Vooral het verzamelen, controleren en digitaliseren van de gegevens in Afrika duurt wat langer omdat de afstanden groter zijn en de digitale mogelijkheden juist wat minder. De eerste telgegevens zijn nu binnengekomen.

Waar zijn half miljoen vogels?
In Mauritanië trof projectleider Marc van Roomen van Sovon Vogelonderzoek flink minder vogels dan verwacht, zo vertelt hij aan Vogelbescherming Nederland
“Gemiddeld genomen worden er altijd ruim twee miljoen watervogels geteld. Groot was dan ook wel onze schrik toen we na het optellen van onze telresultaten – uit meer dan zeventig telgebieden – niet hoger zijn uitgekomen dan een kleine anderhalf miljoen. We hebben bovendien de indruk dat dit verschil te wijten is aan minder aanwezige vogels. En dus niet aan het missen van grote groepen of telfouten. Wat er aan de hand is? Dat is natuurlijk de grote vraag.”

Het is de verwachting dat alle resultaten eind maart, begin april binnen zijn. Dan worden alle gegevens ge-analyseerd en wordt er gekeken waar probleempunten zijn in de Flyway. Op die manier kunnen kwetsbare Wadvogels beter worden beschermd.