Een rijke toekomst voor de Eems

maandag 2 april 2012

Persbericht, 23 maart 2012

Een rijke toekomst voor de Eems

De natuur in het gebied van de Eems en de Dollard is niet in orde en kan verbeteren. Over die natuur is veel onbekend. Wel is duidelijk dat het huidige menselijk gebruik een belasting is voor de natuur. De Eems en Dollard zouden weer een veerkrachtig deel van het Unesco Werelderfgoed kunnen worden. Daarom is alle bestaande kennis in kaart gebracht en is een toekomstbeeld opgesteld. De gedeputeerde van de provincie Groningen, Wiebe van der Ploeg, heeft vandaag deze kennis en inspiratie in ontvangst genomen. Van der Ploeg: “Deze kennis gaat helpen om van het Eemsgebied naast een belangrijke economische motor, net zo’n belangrijk natuurgebied te maken als de rest van de Wadden. Ik ben hier dus blij mee en weet dat andere partijen ook met deze ideeën aan de slag willen.”

Het Eems-estuarium is de overgang van rivier naar zee, in het noorden op de grens met Duitsland. In zo’n gebied is de natuur zeer productief. Estuaria zijn ook voor de mens interessant als visgrond en transportroute en worden gebruikt voor havens en industrie. Ogenschijnlijk ziet het Eems-estuarium er prachtig uit. Toch is dit gebied, grotendeels Unesco Werelderfgoed, verre van gezond. Onder andere door de eisen die de scheepvaart stelt is de oorspronkelijke rijkdom aan planten en dieren sluipenderwijs verdwenen. Het water is extreem troebel, de getijdenrivier zit in een veel te nauw jasje en de waterkwaliteit laat te wensen over. Veel vissoorten, zoals de fint en de steur, komen niet meer voor. De natuur langs de randen van het gebied zou veel rijker kunnen zijn; dan is er ook voor de mens meer te genieten.

Kees van Es, directeur van het Programma naar een Rijke Waddenzee: “Het gesprek over een nieuwe balans tussen ecologie en economie is volop gaande. Bedrijven, overheden, waterbeheerders en natuurorganisaties zoeken naar kansen om de natuur van het Eems-estuarium te verbeteren. Een ontwikkeling die gelijk op gaat met werken en veiligheid. Havens zoals Groningen Seaports, industrieën en andere bedrijven vragen zich steeds vaker af hoe zij rekening kunnen houden met het natuurlijke systeem en op welke wijze achteruitgang te voorkomen is. Wij helpen bij deze ontwikkelingen waar mens én natuur beter van worden.”

In het Programma naar een Rijke Waddenzee werken overheden, natuurorganisaties, bedrijven en andere gebruikers samen. Het Programma heeft de kennis over de natuur van het Eems-estuarium bijeen gebracht en adviseert een ontwikkeling te stimuleren waar ook de natuur beter van wordt. Dit is vastgelegd in twee documenten.

  1. In De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel staat de beschikbare kennis. De conclusie is dat er grote en gedurfde ingrepen nodig zijn om het natuurlijke systeem van de Eems te herstellen. Voorbeelden: het vergroten van het oppervlak en de lengte van het estuarium, herstel van de overgangen van zoet naar zout water en verminderen van de diepte van het water.
  2. De brochure Spelen met de gulden snede in het Eems-estuarium, kompas voor natuurlijke verhoudingen helpt bij het vinden van oplossingen voor de problemen in de natuur. Op de Inspiratiekaart in de brochure zijn kansen voor verbetering ingetekend. Samengevat zijn er vier zaken om aan te pakken:
    1. Het getij wordt weer de rustige ademhaling van het estuarium
    2. Waterplanten en algen zijn de motor van het natuurlijke systeem. Daarvoor is helderder water nodig
    3. Zoet en zout water gaan weer geleidelijk in elkaar over
    4. Leefgebieden zouden groter, gevarieerd en gezond moeten zijn

Deze documenten zijn aangeboden door Kees van Es, directeur van het Programma naar een Rijke Waddenzee, de opsteller van beide rapporten. Wiebe van der Ploeg (GroenLinks) is bestuurder van de provincie Groningen en gaat onder andere over de natuur.

Hieronder treft u deze documenten aan.