Alternatieve dijkversterking

woensdag 25 januari 2012

De dijk langs de Prins Hendrikpolder op Texel is afgekeurd. Herstel is nodig. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft, op verzoek van de gemeente Texel en met steun van het Programma naar een Rijke Waddenzee, een ongebruikelijke variant voor deze versterking onderzocht: een ‘zandige dijk’.

De Prins Hendrikpolder ligt aan de zuidoostkant van het eiland, vlakbij de haven van de veerboot. Kunstmatige duinen vóór de huidige dijk dragen bij aan een van de doelen van Programma naar een Rijke Waddenzee: zachte overgangen van het natte wad naar de vaste wal. Uit het onderzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier blijkt dat deze vorm van versterken technisch goed mogelijk is.

Natuur profiteert
Ook de natuur profiteert van de dijkversterking. Vogels krijgen meer gelegenheid om te broeden en voedsel te verzamelen. Het ontwerp zorgt ook voor het ontstaan van kwelderstructuren met schelpdierbanken en geleidelijke zoet-zoutovergangen. Deze variant van dijkversterking maakt het landschap aantrekkelijk en is goed voor de recreatiemogelijkheden. Veel Texelaars vinden de ‘zandige dijk’ dan ook een goed idee.

Oplossingen gezocht
Toch heeft dijkversterking door (kunstmatige) duinen vóór de huidige dijk ook een aantal nadelen. Zo kan er geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet verkregen worden. En de kosten zijn hoger dan bij een ‘normale’ dijkversterking. In het kader van ‘leren door doen’ zoekt het Programma naar een Rijke Waddenzee mee naar een oplossing voor deze twee problemen.

Oplossingen gevonden?
Bureau Eelerwoude heeft in opdracht van PRW de vergunbaarheid onderzocht. Er blijken goede argumenten voor de Raad van State om de zogenoemde ecosysteembenadering te accepteren. Maar omdat deze benadering juridisch nieuw is, zijn er geen garanties dat een vergunning op basis hiervan mogelijk is. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek (pdf, 5 mb).

Het programma ziet goede mogelijkheden om kosten te besparen, zonder aan natuurwinst in te leveren. Hiervoor is nog wel meer overleg en ontwerpwerk nodig. Maakt de zandige dijk van de Prins Hendrikpolder een kans om aangelegd te worden? Half maart 2012 weten we meer!

Bekijk hieronder het rapport.