Dijksma overhandigt Tweede Kamer Garnalenakkoord Waddenzee

vrijdag 31 oktober 2014

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft het Convenant en het uitvoeringsprogramma van de Garnalenvisserij op de Waddenzee aan de leden van de Tweede Kamer overhandigd. Daardoor staan de afspraken en het bijbehorende programma nu ook online.

De vertegenwoordigers van de garnalensector, de natuurorganisaties, de Waddenprovincies en het ministerie van EZ hebben de afgelopen twee jaar intensief gewerkt om tot afspraken te komen over de garnalenvisserij in de Waddenzee. Onder voorzitterschap van Klaas-Wybo van der Hoek en daarbij ondersteund door PRW hebben de partijen een eindakkoord bereikt.

Rijke Waddenzee: Ecologie én Economie 
De partijen streven met dit convenant naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de Waddenzee in combinatie met een duurzaam opererende garnalenvisserij. De doelstellingen en ambities van het convenant worden in het bijbehorende uitvoeringsprogramma naar concrete maatregelen uitgewerkt. Het convenant heeft een looptijd tot 2026. Dat is de tijd die nodig is om de beoogde transitie te doorlopen. De belangrijkste inzet van het convenant is om in de komende jaren opeenvolgend gebieden voor de garnalenvisserij te sluiten in combinatie met de stapsgewijze inname van de garnalenvergunningen voor de Waddenzee (GK-vergunningen).

Als eerste stap wordt op korte termijn 6,5% van de oorspronkelijke visgebieden gesloten voor de visserij. In deze gebieden krijgt het bodemleven de mogelijkheid zich ongestoord te ontwikkelen. In het uitvoeringsprogramma wordt ook ingezet op technische en beheermaatregelen om de hoeveelheid bijvangst te verminderen en de overlevingskans van de bijvangsten te verbeteren. Met bovenstaande afspraken wordt een meer natuurlijke ontwikkeling van de bodemfauna en een verbetering van de samenstelling van de visstand beoogd. Deze en andere in te zetten maatregelen zijn juist ook bedoeld om de vissers een beter economisch perspectief te bieden.