“De Afsluitdijk gaat open voor vis”

maandag 19 mei 2014

Beleef Wereldvismigratiedag op Kornwerderzand! Zaterdag 24 mei is het de allereerste Wereldvismigratiedag. Op meer dan 250 locaties in de wereld wordt op deze dag aandacht geschonken aan vismigratie. Van Nieuw-Zeeland tot aan Hawaï. Ook Kornwerderzand staat in het teken van vismigratie op 24 mei. Tussen 12.30 uur en 16.00 uur organiseren Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk hier een veelzijdig publieksevenement.

De Afsluitdijk gaat open voor vis
Onder het motto ‘De Afsluitdijk gaat open voor vis’ organiseren De Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat op Kornwerderzand een leerzame middag voor het hele gezin. Zo zijn er diverse interactieve spellen, lopen er verhalenvertellers rond, kan men een workshop Waddensushi volgen en is er een bioscoop met films over vismigratie. Bezoekers komen zo via een rondwandeling op ludieke wijze veel te weten over vismigratie. Ook kan het publiek een boottocht maken. 

Gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân en burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Súdwest-Fryslân luiden de Wereldvismigratiedag op passende wijze in. Rond 12:15 uur halen ze in de buurt van de Lorentszsluizen symbolisch een visfuik op waarna Wereldvismigratiedag op Kornwerderzand van start gaat.

Vismigratie bij Kornwerderzand
Steeds meer rivieren en kanalen worden afgedamd van de zee. Een goed voorbeeld hiervan is de aanleg van de Afsluitdijk. Trekvissen kunnen daardoor niet meer van zout- naar zoetwater zwemmen, terwijl ze dit nodig hebben om op te groeien of zich voort te planten. Het gevolg is dat de visstand achteruitgaat en sommige soorten met uitsterven worden bedreigd. De Wereldvismigratiedag vraagt aandacht voor dit probleem, maar kijkt ook naar oplossingen.  

Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk streven naar een Afsluitdijk die open is voor vis. Zo werkt Rijkswaterstaat hier nu al met visvriendelijk sluisbeheer. Ook bouwt zij zoutwater-afvoersystemen voor de verbetering van de passeerbaarheid van de Afsluitdijk via de huidige sluizencomplexen. Onder regie van het programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk zijn de plannen voor een speciale Vismigratierivier al ver gevorderd. Zo moet de visstand in het IJsselmeer en de Waddenzee weer verbeteren. 

De Nieuwe Afsluitdijk
De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, provincie Fryslân, gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente Harlingen. Samen werken zij aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Het Programma naar een  Rijke Waddenzee werkt de plannen voor de Vismigratierivier in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk verder uit. Dit doet PRW door middelen en kennis beschikbaar te stellen.