Alternatieve vaarroute voor de Blauwe Balg in de Waddenzee

donderdag 26 maart 2015

Het ministerie van Economische Zaken en de Vereniging van Wadvaarders werken samen om een alternatieve route tussen de beide Waddeneilanden uit te stippelen. Deze moet zuidelijker komen te liggen.

De bestaande route door de Blauwe Balg loopt vlak langs een zandplaat waar meestal zeehonden liggen. Door de korte afstand van de geul tot de zandbank verstoort de scheepvaart de rust van de zeehonden en de vogels. Deze zomer zal een proef worden uitgevoerd met een alternatieve route die geen zeehonden en vogels zal verstoren en bovendien korter is. De bewoners van Ameland zijn woensdagavond 25 maart bijgepraat over de plannen. Ze waren redelijk enthousiast.

Ik pas op het Wad
Deze proef met de nieuwe vaarroute wordt uitgevoerd in het kader van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee “Ik pas op het Wad”, waarin zo’n twintig organisaties (watersport, natuurbeheerders en overheden) samenwerken. PRW faciliteert de programmamanager. Het doel van dit Actieplan is om de balans tussen natuur en vaarrecreatie te verbeteren.