Adviesrapport natuurbeleving Waddengebied

woensdag 11 april 2012

Op verzoek van de Regiekamer heeft Steef Engelsman (voormalig vertegenwoordiger recreatie van de Regiekamer, namens de ANWB) een advies uitgebracht over ‘natuurbeleving in het Waddengebied’. Vanuit de huidige doelen, taakopvatting en capaciteit van PRW (werken aan natuurherstel en duurzaam gebruik) ziet het programmabureau geen overkoepelende rol van het programma bij het stimuleren van natuurbeleving. Het programmabureau ziet twee activiteiten die PRW wél op zich neemt:

  • Het ondersteunen van het Pact van Rede (een samenwerkingsverband van terreinbeherende en recreatieorganisaties) bij het ontwikkelen van een gezamenlijk ontwikkelingsperspectief (aanbeveling 3). In de Uitvoeringsagenda van PRW voor 2012 is dit inmiddels ook opgenomen.
  • Ervoor zorgen dat bij PRW projecte voldoende en structurele aandacht is voor de recreatieve beleving van de betreffende gebieden (aanbeveling 5).