Aanbevelingen bescherming Waddenzee

dinsdag 29 november 2022

Nederland ondertekende het OSPAR-verdrag. Dit verdrag richt zich op de bescherming van de Atlantische kust en de Noordzee. De Waddenzee valt hier ook onder, maar gek genoeg hoor je in de beleidswereld van de Waddenzee daar niemand over.

Kaderrichtlijn Marien geldt voor andere Waddenzeelanden

In Duitsland en Denemarken zijn de OSPAR-criteria verwerkt in de Kaderrichtlijn Marien (KRM), een Europese richtlijn ter bescherming van het mariene milieu. In Nederland hebben we, in tegenstelling tot Duitsland en Denemarken, de KRM niet van toepassing verklaard op de Waddenzee. Tijd om eens te kijken of dat niet anders kan en moet. In de aanbevelingen staat welke stappen we kunnen ondernemen.