PRW actief in Windwerk Oerol

dinsdag 24 mei 2016

De aan- en afvoer van zand en slib in de Waddenzee is uniek in de Wereld. Het is één van de belangrijkste redenen waarom dit gebied is benoemd tot Werelderfgoed. Toch weten we er verrassend weinig van. 

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) wil via het speciale project Windwerk op Oerol de morfologie van de Wadden beter zichtbaar maken. Het idee is bedacht door Bruno Doedens van SLeM in samenwerking met Sense of Place/Oerol. Ook andere partijen doen aan het project mee zoals  Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat en de Universiteit Wageningen.

Windwerk
Windwerk is een bijzonder landschap van honderd bij driehonderd meter op het strand van Terschelling. Het bestaat uit geometrisch vormen van helmgras en strobalen. De rechthoekige vormen zijn geïnspireerd op tekeningen van M.C. Escher. Met de wind als sturende kracht groeit het veld langzaam aan uit naar een duinlandschap met natuurlijke vormen.

Dynamisch Kustbeheer
Met Windwerk wil SLeM, PRW en de andere betrokken partijen via cultuur de landschapsvormende processen onder de aandacht brengen van meer mensen. Dit natuur-cultuur-experiment past in een breder plaatje van dynamisch kustbeheer: Kunnen we op andere manieren onze kust verbeteren en veilig houden tegen de zeespiegelstijging? Met meer kansen voor natuur en economie? En kan Windwerk de gesprekken over zilte landbouw een handje helpen?

Oerol
Maar Windwerk is ook, zeker nu met Oerol (vrijdag 10 tot en met zondag 16 juni), gewoon een leuke manier om de werking van de natuurkrachten in dit Werelderfgoed gebied zelf te ervaren. Kijk, verwonder en geniet!

FOTO: Gerrit Bart Volgers