Waddenzee maakt zich op voor geboorteseizoen

dinsdag 10 mei 2016

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in de Waddenzee beperkt. Zo kunnen zeehonden en vogels ongestoord hun jongen grootbrengen. Daarna worden de gebieden weer vrijgegeven.

Op een aantal plekken zijn inmiddels al verbodsborden geplaatst onder begeleiding van de Waddenunit. Afgelopen week al is bijvoorbeeld de toegang tot het Rif (tussen Ameland en Schiermonnikoog) beperkt. Dat is vroeger dan normaal gesproken het geval is.

Het Rif
Op het Rif zijn er op dit moment al twintig paar dwergstern en dertig paar noordse stern, aldus de bemanning van de Krukel (één van de vier boten van de Waddenunit). De verwachting is dat er binnen nu en twee  weken ook nog tientallen visdiefjes bijkomen. Mogelijk groeit ook het aantal sternen nog. Daarom zijn er nu al borden geplaatst. Tijdens de baltsperiode zijn vogels er gevoelig voor verstoring.

Dat is vroeger dan normaal. Meestal worden de borden pas geplaatst als de volledige kolonie vogels neer is gestreken. De Krukel is nu eerder overgegaan op dynamisch zoneren vanwege:
– het goede weer
– de gunstige weersvoorspellingen
– betreding van de kolonie door personen

Erecode Waddenzee
De bemanning van de Krukel heeft het gebied in samenwerking met vrijwilligers van de vogelwerkgroep Engelsmanplaat en Staatsbosbeheer gemarkeerd met verbodsborden. Op bovenstaand plaatje staat de locatie exact aangegeven. In de gebieden binnen de bebording geldt voor de broedperiode een volledig verbod (artikel 20). Buiten de borden is het Rif in de periode rond laagwater vrij toegankelijk, mits bezoekers zich gedragen naar de Erecode Waddenzee, onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie.

Zeehonden
Het geboorteseizoen voor de (gewone) zeehonden komt ook dichterbij. De Waddenunit schat in dat dit ongeveer van half mei zal beginnen.

Rijke Waddenzee
Het plaatsen van gebiedsborden en de communicatie hierover is onderdeel van het beheer van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunt beheerders om zo de onderlinge samenwerking te verbeteren.

MEER INFO:
Acturele informatie over welke gebieden wel/niet zijn gesloten vind je op www.nautin.nl