Programma naar een rijke Waddenzee

Alle rapporten

woensdag 19 juli 2017

Vaarrecreatie: gedrag en beleving

Onderzoek in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee en uitgevoerd door MOCO (PDF, 5.1 Mb).

naar rapport
donderdag 13 juli 2017

Verkenning verduurzaming scheepvaart

Verkenning om scheepvaart in en rondom Werelderfgoed Waddenzee te verduurzamen(PDF, 1.3 MB).

naar rapport
donderdag 13 juli 2017

Kust & Zeegids: Duisternis en Wadweetjes

Bijdrage van PRW aan de Kust & Zeegids. Het artikel gaat over duisternis en leuke wadweetjes.

naar rapport
dinsdag 11 juli 2017

Belevingskaart Waddenzee

De Waddendijk als belvedère: interactieve belevingskaart Waddenkust (PDF, 22.0 MB).

naar rapport
dinsdag 11 juli 2017

Kamerbrief Staatssecretaris EZ

Aanbiedingsbrief van Staatssecretaris van EZ aan de Tweede Kamer over Programma naar een Rijke Waddenzee (PDF, 0,2 Mb).

naar rapport
maandag 10 juli 2017

Uitvoeringsagenda PRW 2017

Welke projecten spelen er voor PRW in 2017? (PDF, 0.5 Mb)

naar rapport
maandag 10 juli 2017

Jaarverslag Mosseltransitie 2016

Jaarverslag over de transitie van de mosselvisserij in de Waddenzee (PDF, 3.2 Mb).

naar rapport
maandag 10 juli 2017

Jaarverslag PRW 2016

Jaarverslag van het Programma naar een Rijke Waddenzee 2016 (PDF, 9.8 Mb)

naar rapport
dinsdag 4 juli 2017

Speciale kaart Erecode Waddenzee

Voor de vaarrecreanten in het Waddengebied is er deze zomer een speciale kaart die enkele natuurwaarden in het Waddengebied aangeeft. Bovendien zie je in een oogopslag gesloten gebieden en uiteraard het waarom achter de Erecode PDF 2.0 MB

naar rapport