Programma naar een rijke Waddenzee

Alle rapporten

maandag 23 april 2018

Discussiepaper Veerkrachtig Voedselweb

Dit is de Discussiepaper over het Veerkrachtige Voedselweb van de Waddenzee in opdracht van het RCW (4 pagina’s).

naar rapport
donderdag 15 februari 2018

Terugkeer Platte Oester

De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Dit onderzoek bevestigt nu dat het inderdaad om de platte oester gaat. Er zijn 10 locaties onderzocht en in totaal 51 exemplaren ontdekt. Met name dode schelpen zijn een goede hechtingsplek (PDF, 7.3 Mb).

naar rapport
dinsdag 30 januari 2018

Uitvoeringsagenda 2018

De uitvoeringsagenda van het Programma naar een Rijke Waddenzee voor 2018. Een kleine zestig projecten verdeeld over negen strategieen. Doel is een Rijke Waddenzee waar natuurontwikkeling en een duurzame economische groei hand-in-hand gaan.

naar rapport
donderdag 25 januari 2018

Presentatie Ecosysteemdiensten

Inleiding door strategietrekker Michiel Firet over de drukfactoren op de natuur in de Waddenzee. Het begrip drukfactoren levert soms veel discussie op in een aantal processen waar PRW bij is betrokken, zoals het Actieplan Broedvogels en de GAW2050. Hoe kun je de belasting van de mens op het Waddenecosysteem  reduceren zonder wezenlijk ‘een stap opzij’ te doen?

naar rapport
donderdag 25 januari 2018

Presentatie DPSIR

DPSIR is de afkorting voor; Driving forces, Pressures, States, Impacts en Responses. Het is een causaal kader voor het begrijpen van de interacties tussen de maatschappij en natuur. Bijzonder hoogleraar en RWS’er Gerard Jansen geeft een inleiding op hoe dit kader werkt en waarom het van belang is. Zo is de DPSIR-benadering onder andere een bouwsteen voor de opzet van de Basismonitoring in het Waddengebied.

naar rapport
donderdag 14 december 2017

Verkenning Duurzame Bereikbaarheid Waddenzee

Verkenning Duurzame Bereikbaarheid Waddenzee (PDF, 2.4 Mb).

naar rapport
donderdag 7 december 2017

Verslag sublitoraal Waddenzee

Verslag over Kennistafel onderwaternatuur (sublitoraal) Waddenzee in Groningen (PDF, november 2017)

naar rapport
maandag 20 november 2017

Presentatie MOCO Vaarrecreatie

De presentatie van MOCO over vaarrecreatie en natuur in het Waddengebied (PDF, 13.0 Mb).

naar rapport
maandag 20 november 2017

Verslag van werkbijeenkomst MOCO

Verslag van de werkbijeenkomst van MOCO. Het monitoringsonderzoek naar vaarrecreatie en natuur in de Wadden. De bijeenkomst was op een boot die vertrok vanuit Harlingen (PDF, 0.9 Mb).

naar rapport