Programma naar een rijke Waddenzee

Alle rapporten

maandag 14 mei 2018

Onderwaternatuur Waddenzee in Kust en Zeegids

De onderwaternatuur van de Waddenzee is lang niet bij iedereen goed in beeld. Daarom heeft PRW samen met natuurorganisaties, wetenschappers en vissers een onderwaterkaart gemaakt. De kaart, en het achterliggende verhaal, is ondermeer input voor toekomstige beleidsprocessen. Er verscheen een artikel over in de Kust & Zeegids.

naar rapport
vrijdag 11 mei 2018

Actieplan Broedvogels Waddenzee

Het gaat slecht met de broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd

naar rapport
dinsdag 1 mei 2018

Presentatie visstand Waddenzee

Tijdens de stakeholderbijeenkomst van de Swimway Wadden Sea presenteerde Ingrid Tulp van Wageningen Marine Research de hoofdlijnen van wat er bekend is van de visstand in het Nederlandse deel van de Wadden (PDF, 7.1 Mb).

naar rapport
maandag 30 april 2018

Verslag Workshop Morfologie

Het verslag van de kennisbijeenkomst en de daarop aansluitende workshops over Morfologie Waddenzee in Leeuwarden, februari 2018 (PDF, 0.3 Mb)

naar rapport
maandag 23 april 2018

Uitwerkingsdocument Veerkrachtig Voedselweb Waddenzee

Dit is het uitwerkingsdocument dat hoort bij het Discussiepaper Veerkrachtig Voedselweb Waddenzee. Hier wordt dieper ingegaan op de knelpunten en mogelijke oplossingen. Het document telt 27 pagina’s (PDF, 2.7 MB).

naar rapport
maandag 23 april 2018

Discussiepaper Veerkrachtig Voedselweb

Dit is de Discussiepaper over het Veerkrachtige Voedselweb van de Waddenzee in opdracht van het RCW (4 pagina’s).

naar rapport
donderdag 15 februari 2018

Terugkeer Platte Oester

De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Dit onderzoek bevestigt nu dat het inderdaad om de platte oester gaat. Er zijn 10 locaties onderzocht en in totaal 51 exemplaren ontdekt. Met name dode schelpen zijn een goede hechtingsplek (PDF, 7.3 Mb).

naar rapport
dinsdag 30 januari 2018

Uitvoeringsagenda 2018

De uitvoeringsagenda van het Programma naar een Rijke Waddenzee voor 2018. Een kleine zestig projecten verdeeld over negen strategieen. Doel is een Rijke Waddenzee waar natuurontwikkeling en een duurzame economische groei hand-in-hand gaan.

naar rapport
donderdag 25 januari 2018

Presentatie Ecosysteemdiensten

Inleiding door strategietrekker Michiel Firet over de drukfactoren op de natuur in de Waddenzee. Het begrip drukfactoren levert soms veel discussie op in een aantal processen waar PRW bij is betrokken, zoals het Actieplan Broedvogels en de GAW2050. Hoe kun je de belasting van de mens op het Waddenecosysteem  reduceren zonder wezenlijk ‘een stap opzij’ te doen?

naar rapport