Programma naar een rijke Waddenzee

Alle rapporten

woensdag 19 oktober 2016

Inventarisatie plastic Waddenzee

Wie haalt het plastic en ander zwerfafval uit de Waddenzee en volstaat de huidige aanpak? (PDF, 2.1 Mb)

naar rapport
maandag 10 oktober 2016

Werksessie Finsterwolde

Verslag van de Werksessie in Finsterwolde over de Brede Groene Dollarddijk (PDF, 3.2Mb).

naar rapport
dinsdag 4 oktober 2016

Haalbaarheidsstudie Oesters

Een verkenning naar de haalbaarheid van een herintroductie van de platte oester in de Nederlandse Waddenzee (PDF, 5.3Mb).

naar rapport
woensdag 21 september 2016

Aanbevelingen monitoringstool VisWad en Vibeg

AANBEVELINGEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN MONITORINGSTOOL T.O.V. DOELSTELLINGEN VISWAD EN VIBEG. Voor reductie van visserij-impact op de Waddenzee naar Belgisch voorbeeld (PDF 0.8 MB).

naar rapport
dinsdag 6 september 2016

Monitoringsadvies Vijfhuizen Hallumerryt

Hoe monitor je de effectiviteit van een vispassage. Advies voor monitoring bij Vijfhuizen (PDF, 2.0 Mb).

naar rapport
zondag 21 augustus 2016

Oesterbanken en Scholekster

Hoe meer oesters er zijn op een schelpdierbank, des te minder aantrekkelijk wordt die voor de bedreigde Scholekster. Onderzoek Sovon en NIOZ in opdracht van PRW (PDF, 4.2 Mb).

naar rapport
dinsdag 9 augustus 2016

Kwelder Terschelling

Ontwerpplan voor kwelderherstel- en ontwikkeling aan de zuidwestkant van Terschelling (PDF, 3.4Mb).

naar rapport
maandag 8 augustus 2016

Vaarroute Waardgronden 2016

Vaarroute over de Waardgronden bij Blauwe Balg voor de zomer van 2016 als onderdeel van ‘Ik pas op het Wad’

naar rapport
dinsdag 2 augustus 2016

Overzicht Vispassages Waddenzee

Overzicht Vispassages Waddenzee (PDF, 19.1 Mb)

naar rapport