Programma naar een rijke Waddenzee

Alle rapporten

woensdag 11 januari 2017

Blauwdruk monitoring zoet-zout Waddengebied

PRW heeft voor zoet-zoutovergangen in het Waddengebied een uniforme monitoringsstrategie  uitgewerkt

naar rapport
maandag 19 december 2016

Vispasserbaarheid Waddenzee

Presentatie van Wilco de Bruijne tijdens CWE-congres in Groningen.

naar rapport
vrijdag 16 december 2016

Tweede Kennistafel spoelmeer Holwerd aan Zee

Dit is het rapport over de Tweede Kennistafel spoelmeer Holwerd aan Zee (PDF, 13.3 Mb).

naar rapport
maandag 10 oktober 2016

Werksessie Finsterwolde

Verslag van de Werksessie in Finsterwolde over de Brede Groene Dollarddijk (PDF, 3.2Mb).

naar rapport
dinsdag 6 september 2016

Monitoringsadvies Vijfhuizen Hallumerryt

Hoe monitor je de effectiviteit van een vispassage. Advies voor monitoring bij Vijfhuizen (PDF, 2.0 Mb).

naar rapport
dinsdag 2 augustus 2016

Overzicht Vispassages Waddenzee

Overzicht Vispassages Waddenzee (PDF, 19.1 Mb)

naar rapport
dinsdag 19 april 2016

Uitvoeringsagenda 2016

naar rapport
donderdag 17 maart 2016

Kansrijke locaties voor zeegras in de Waddenzee

april 2015, (PDF, 4.6 Mb)

naar rapport
donderdag 17 maart 2016

Kansenkaart natuurwaarden langs de Randen van de Waddenzee

April 2014 (PDF, 2.3 Mb)

naar rapport