Programma naar een rijke Waddenzee

Alle rapporten

donderdag 20 december 2018

Herziene schatting kokkelbestand Waddenzee

Herziene schatting van het kokkelbestand in de Waddenzee en Oosterschelde in het najaar van 2018. Onderzoek uitgevoerd door Wageningen Marine Research in opdracht van het Ministerie van LNV  (PDF, 2.4 Mb).

 

naar rapport
dinsdag 28 augustus 2018

Vergunning Handkokkelvisserij Waddenzee

Wat mag wel en wat mag niet als het gaat om de handkokkelvisserij op het Wad? Het Meerjaren Akkoord Handkokkelvisserij is de basis. De verdere specificering lees je in de vergunning. Deze vergunning is van toepassing voor 2017-2018 en wordt afgegeven door de Provincie Fryslân voor het hele Waddengebied (PDF, 15.1 Mb).

naar rapport
woensdag 21 september 2016

Aanbevelingen monitoringstool VisWad en Vibeg

AANBEVELINGEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN MONITORINGSTOOL T.O.V. DOELSTELLINGEN VISWAD EN VIBEG. Voor reductie van visserij-impact op de Waddenzee naar Belgisch voorbeeld (PDF 0.8 MB).

naar rapport
dinsdag 17 oktober 2017

Kokkelbestand Waddenzee 2017

De jaarlijkse bestandsinventarisatie van het aantal kokkels in de Waddenzee. Het gaat om het jaar 2017. Uitgevoerd door Wageningen Marine Research in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

naar rapport
maandag 10 juli 2017

Jaarverslag Mosseltransitie 2016

Jaarverslag over de transitie van de mosselvisserij in de Waddenzee (PDF, 3.2 Mb).

naar rapport
donderdag 20 oktober 2016

Kokkelbestand Waddenzee 2016

Inventarisatie van het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren door IMARES (Wageningen Marine Research) in opdracht van het Ministerie van EZ.

naar rapport
zondag 21 augustus 2016

Oesterbanken en Scholekster

Hoe meer oesters er zijn op een schelpdierbank, des te minder aantrekkelijk wordt die voor de bedreigde Scholekster. Onderzoek Sovon en NIOZ in opdracht van PRW (PDF, 4.2 Mb).

naar rapport
woensdag 13 juli 2016

Duurzame Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse

Vier studenten van Van Hall Larenstein schreven in opdracht van PRW een startnotitie over een duurzame Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse (PDF, 1.1 Mb).

naar rapport
dinsdag 12 januari 2016

Programmaplan 2015-2018

Het programmaplan van het Programma naar een Rijke Waddenzee voor natuurherstel en verduurzaming van het gebruik in de Waddenzee voor de periode van 2015-2018 (PDF, 16.9 Mb).

naar rapport