Duurzaam handelen: het goede voorbeeld geven

Overheidsorganisaties en andere beheerders in het Waddengebied hebben een voorbeeldfunctie en horen voorop te lopen bij de verduurzaming van het gebied. Door bijvoorbeeld het voortouw te nemen bij plasticvrije inkoop, het elektrificeren van voer- en vaartuigen en het organiseren van duurzaam onderhoud en beheer. Daar zijn incidenteel al mooie voorbeelden van die navolging verdienen. Deze partijen kunnen experimenteren met nieuwe duurzame technieken en de ervaringen met elkaar delen. De verwachting is dat dit ook een positief effect heeft op het duurzaam handelen van private partijen.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • Jaarlijkse inspiratiebijeenkomsten die partijen, kennis en ervaringen verbindt is georganiseerd;
  • In 2020 zijn er minimaal twee activiteiten ontplooid door publieke partijen;
  • In 2022 zit duurzaam handelen in de genen van de publieke partijen en dragen ze dat met verve uit.

Opdrachtgevers:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Rijkswaterstaat
  • Waddenprovincies: provincie Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • Staatsbosbeheer

Opvolging door:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat