Nieuwsbrieven

Op deze pagina vind je een overzicht van nieuwsbrieven die wij hebben verzonden.

Nieuwsbrief september 2020
In deze nieuwsbrief melden wij dat het PRW-werkatelier in het Entrepotgebouw in Harlingen helaas geen doorgang kan vinden in verband met de nieuwe COVID-19 maatregelen. Daarnaast kijken wij terug op een geslaagd online vervolg van het Onderwatercafé en nodigen wij je van harte uit om met de volgende edities mee te doen. In zijn blog vertelt PRW’er Michiel Firet over ‘niet kiezen’ als politieke koers in de ontwerp-Agenda Waddengebied 2050. En spreekt fysisch geograaf Bas Bijl van de Waddenvereniging in de rubriek ‘Aan het woord’ over zijn werkzaamheden.

Nieuwsbrief augustus 2020
In deze nieuwsbrief hebben wij aandacht voor het vervolg van onze Onderwatercafés en ontwikkelingen rondom Swimway. De blog gaat over adaptatie aan zeespiegelstijging en landschapsecoloog Jeroen van Herk spreekt in de derde editie van de rubriek: Aan het woord … Hij vertelt hierin over zijn werkzaamheden aan interessante projecten aan de randen van het Waddengebied.

Nieuwsbrief juli 2020
In deze goed gevulde nieuwsbrief hebben wij aandacht voor diverse onderwerpen, waaronder het aanbieden van de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050, nauwere samenwerking in de visserij en ontwikkelingen rond het oesterrapen nieuwe stijl. De blog gaat over water(bodem)kwaliteit. En in de tweede editie van de rubriek: Aan het woord …vertelt Franke Hoekstra over Polder Wassenaar en de mariene aquacultuur die daar plaatsvindt.

Nieuwsbrief juni 2020
In deze nieuwsbrief aandacht voor onze podcast over klimaatopgaven in het Waddengebied in relatie met EU-fondsen, de nieuwe Wadden in Beeld en een blog over de balans tussen beschermen en benutten op de rand van water en land. In de nieuwe rubriek: Aan het woord … bijt Gerwin Klomp van PRW het spits af.

Nieuwsbrief mei 2020
In de nieuwsbrief van mei aandacht voor het verder samen werken aan de toekomst van Lauwerskust, En een nieuwsbericht en blog over de mogelijke gevolgen van de zeespiegelstijging voor het Waddengebied. 

Nieuwsbrief april 2020
In de nieuwsbrief van april hebben wij aandacht voor de bedreiging die klimaatverandering vormt voor trekvogels en voor de pilot walviskadaver. Ook hebben wij een blog over mogelijke veranderingen in denken en doen die de coronacrisis teweeg kan brengen.  

Nieuwsbrief maart 2020
De nieuwsbrief van maart zit vol met ontwikkelingen. Lees in deze nieuwsbrief onder andere over: zilte kansen in de Waddenregio, een samenwerking om de beleving van de duisternis in het Waddengebied te versterken en microverontreiniging van stoffen in het oppervlaktewater van het Waddengebied. PRW’er Michiel Firet legt in zijn blog de relatie uit tussen de spreekwoorden ‘beren op de weg zien’ en ‘krenten uit de pap vissen‘.

Nieuwsbrief februari 2020
In de nieuwsbrief van februari hebben wij aandacht voor onder andere het onderwatercafé, een expertsessie over duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden en voor zilte teelt en aquacultuur in Polder Wassenaar. PRW’er Lianne Huzen vertelt in haar blog over een inspirerende sessie van Wadlab waarin de toekomstbestendige oogst van voedsel in en om de Waddenzee werd verkend.

Nieuwsbrief januari 2020
In de nieuwsbrief van januari behandelen wij de door ons behaalde resultaten in 2019 en is er aandacht voor de waterbodem en opkomende stoffen en de vraag of deze een risico voor de Waddenzee vormen. Ook is er aandacht voor de campagne Wadziejij.nl waarin bewoners van het Waddengebied locaties kunnen aanwijzen die niet passen bij de kernwaarden van het gebied. PRW’er Titian Oterdoom stelt in zijn blog de vraag of het terecht is dat zonneparken de (her)ontwikkeling van landbouwgrond een lange tijd onmogelijk maakt.

Nieuwsbrief december 2019
De nieuwsbrief van december heeft aandacht voor onderzoek naar Bonomia-vrije platte oesters. Daarnaast nodigen we bewoners uit om mee te denken over welke locaties, verouderde of leegstaande gebouwen of andere landschappelijke elementen niet (meer) passen bij de kernwaarden van het Waddenzee Werelderfgoed. In het blog vertellen stagiaires van Van Hall Larenstein over hun onderzoek naar de weg die opkomende stoffen afleggen vanaf de zuiveringsinstallatie tot aan de Waddenzee.

Nieuwsbrief november 2019
In november hebben we in onze nieuwsbrief aandacht voor een geslaagd Onderwatercafé in Leeuwarden en voor een presentatie over Dark Sky. In zijn blog breekt PRW’er Michiel Firet een lans voor het toepassen van een Beloning op Toegevoegde Waarde voor projecten waarvoor de Natuurwet geldt.

Nieuwsbrief oktober 2019
In de nieuwsbrief van oktober kondigen wij ons Onderwatercafé in Den Helder aan en hebben wij aandacht voor het MOCO onderzoek naar vaarrecreatie op het Wad. In zijn blog schrijft PRW’er Hein Sas over het gevaar van zomerhitte voor de Waddennatuur.

Nieuwsbrief augustus en september 2019
In deze nieuwsbrief is het nieuws over augustus en september gecombineerd. Lees meer over het onderzoek van stagiaires naar afvalstoffen, bedrijfsmatig oesters rapen in de Waddenzee en over het eerste Onderwatercafé in Noordpolderzijl. PRW’er Lianne Huzen schrijft in haar blog over de mogelijkheden die een ferry van Schotland naar de Eemshaven zou bieden.

Nieuwsbrief juli 2019
In de nieuwsbrief van juli hebben wij aandacht voor onze jaarverslagen en onze bijdrage aan de Kust&Zee gids, de gedragscode voor dronevliegers rond de Waddenzee en voor getijdenenergie bij de sluizen van het Lauwersmeer. In haar blog neemt Lianne Huzen de lezer mee in de ambitie en opdracht van PRW 3.0 om transities aan te jagen.

Nieuwsbrief juni 2019
In de nieuwsbrief van juni aandacht voor onder meer de Swimway conferentie, een onderzoek van PRW naar de ecologische systeemveranderingen van de Eems-Dollard en een onderzoek van studenten naar de technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit over water. PRW’er Michiel Firet vertelt tenslotte in zijn blog over het belang om met de juiste mensen in contact te komen.

Nieuwsbrief mei 2019
In mei behandelen wij in onze nieuwsbrief het Manifest Lauwerskust over de toekomstmogelijkheden in het gebied, een aflevering van FryslânDOK over 50 jaar Lauwersmeer en hebben wij nieuws over de programma’s Flyway en Swimway. PRW’er Michiel Firet schrijft in zijn blog over de keuze tussen doen of laten in de dynamische natuur van de Waddenzee.

Nieuwsbrief april 2019
In de nieuwsbrief van april brengen wij verschillende onderwerpen onder de aandacht waaronder: de actualisatie van onze website Rijkewaddenzee.nl, de oplevering van een plan van aanpak voor de verziltingsproblematiek in het noordelijk kustgebied, het essay ‘Nieuwe Landmakers’ van Ineke Noordhoff en de selectie van oesterbedrijven in de Waddenzee. In zijn blog heeft PRW’er Hein Sas aandacht voor de bevindingen van onderzoek naar de schelpkokerworm.