Zorgt koude voor betere aangroei Mosselzaad?

maandag 27 mei 2013

Mogelijk hebben de lange winter en het koude voorjaar een positieve invloed gehad op de groei van mosselzaad. Dat is althans een eerste voorzichtige inschatting van de bemanning van de Waddenunit (De Waddenzee-boten van het Ministerie van EZ).

Zo is bijvoorbeeld vanuit de lucht een donkere plek te zien in de Waddenzee, bij het nieuwe Inschot, nabij het boorplatform. Uit een sleep met de mosselkor blijkt het om een sublitorale mosselbank van 20 hectare te gaan. Niet zo heel groot, maar het is wel een eerste indicatie.

De bemanning had er in 2012 ook gevist, maar net misgesleept. Echter op het mosselzaad van 2012, dat begroeid is met zeepokken, zat behoorlijk veel nieuw mosselzaad van dit jaar. Deels te zien met het blote oog (0,1-0,8 mm.), maar een ander deel bleek alleen waar te nemen met een vergrootglas.

Hypothese: kou van invloed
Hoewel een en ander nog verder moet worden onderzocht, heeft de Waddenunit wel een voorlopige hypothese. Door de lange winter en het koude voorjaar kan het mosselzaad beter groeien, omdat allerlei predatoren (garnalen, kreeftachtigen, krabbetjes etc.) er (nog) niet zijn.